Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

MÁME RÁDI BROUMOV(SKO)

Ve spolupráci Nadačního fondu Broumov – město kultury s Agenturou pro rozvoj Broumovska vyhlašujeme už 2. grantovou výzvu na podporu rozvoje města Broumov a celého broumovského regionu.

V letošním roce mezi vybrané projekty rozdělíme minimálně 180 000 Kč. Uzávěrka žádostí je 30. 9. 2022.

Broumov kandiduje na Evropské hlavní město kultury 2028 a výzva Máme rádi Broumov(sko) podporuje takové projekty, které region proměňují v místo, kde se dobře žije, kde kvete kultura a dobré sousedské vztahy. Každý z nás tvoří Broumov(sko). Zapojte se do výzvy a vymyslete projekt, který oživí region, rozhýbe sousedy a nastartuje spolupráci s dalšími subjekty.

Více informací o grantové výzvě najdete níže, nebo na letáku ZDE.


CO NABÍZÍME?

 • grant ve výši 5 000 až 30 000 Kč
 • ​inspirativní setkání podpořených projektů a dalších aktivních lidí
 • vzdělávací workshopy 
 • metodickou podporu a doprovázení po celou dobu projektu
 • pomoc s propagací projektu

PRO KOHO JE GRANTOVÁ VÝZVA?

aktivní lidi nad 26 let

 • neziskové organizace, školy a školská zařízení, sportovní kluby 
 • neformální skupiny alespoň 3 aktivních občanů a občanek
 • volnočasové a kulturní spolky, divadelní skupiny aj. 

děti a mladé do 26 let

 • skupiny dětí a mládeže, které mají svého zákonného zástupce
 • skautské a jiné oddíly

JAKÉ NÁPADY PODPORUJEME?

 • kulturní a umělecké: uspořádejte festival, výstavu, kreativní workshop aj.
 • komunitní: založte komunitní zahradu, naučte sousedy péct buchty podle receptu svých prababiček či uspořádejte městskou nebo vesnickou slavnost
 • okrašlovací: vdechněte život starým památkám, vytvořte návrh interaktivní instalace do veřejného prostoru nebo vybudujte nové místo pro setkávání
 • vzdělávací: uspořádejte vzdělávací workshop či živou knihovnu, začněte psát se sousedy kroniku, zpracujte příběhy nejstarší generace
 • přeshraniční: zapojte polské sousedy a vymyslete společný projekt, který nás s nimi více propojí

JAKÉ NAOPAK NEPODPORUJEME?

 • akce s dlouholetou tradicí nebo na profesionální úrovni
 • proplácení mzdových nákladů

ROZPOČET PROJEKTU

 • Žádat můžete na cokoliv, co k projektu potřebujete, ale hodnotící komise může váš rozpočet zkrátit, pokud některé položky bude považovat za neodůvodněné.
 • Rozpočet musí být tedy hospodárný a postavený z větší části na dobrovolnické práci.
 • Spolufinancování není nutné – je možné žádat až o 100 % celkových nákladů na projekt.
 • Hodnotící komise bude na základě kritérií hodnotit, zda v projektu přemýšlíte o využití místních zdrojů (např. formou dobrovolnické brigády, zapůjčení nářadí, získání materiálu aj.).

NA CO SI DÁT POZOR

 • Zapojte do projektu širokou veřejnost, nikoliv jen úzkou zájmovou skupinu.
 • Projekt můžete realizovat jen na území města Broumova nebo území regionu Broumovska.
 • Pokud budete realizovat projekt na soukromém pozemku k žádosti o grant budete potřebovat souhlas majitele pozemku či nemovitosti.

HARMONOGRAM:

3. 9. 2022 | Informační setkání pro žadatele, registrujte se ZDE

25. 9. 2022 | Dejte nám vědět o svém nápadu, vyplňte dotazník a počkejte na vstupní konzultaci s manažerkou programu

30. 9. 2022 | Uzávěrka žádostí  odevzdejte oficiální žádost o grant, kterou dostanete po vstupní konzultaci

říjen 2022 | Zasedání komise a výběr finalistů na základě hodnotících kritérií

1. polovina listopadu 2022 | Oznámení o postupu do veřejného hlasování (V případě, že postoupí váš projekt do hlasování, budete potřebovat co největší podporu od vašich známých a sousedů - zapojte je do projektu už od začátku a dejte jim o vašem projektu vědět!)

17. – 30. 11. 2022 | Hlasování veřejnosti o podpořených projektech

do 31. 12. 2022 | Vyplacení grantu

leden 2023 | Setkání podpořených projektů

jaro 2023 | druhé setkání podpořených a workshopy na téma "Jak zapojit veřejnost" a "Jak na lokální fundraising"

do 30. 11. 2023 | ukončení projektu a odevzdání závěrečné zprávy

 

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ NEBO RADU? OZVĚTE SE!

Pavla Jenková, koordinátorka programu

E: pavla.jenkova@aprb.cz
T: +420 724 039 531

Chcete nám pomoct se šířením grantové výzvy? ZDE si stáhněte informační letáček a sdílejte ho mezi svými kamarády a aktivními lidmi z Broumovska. Děkujeme!

Projekt Příprava kandidatury Broumova na titul Evropské hlavní město kultury 2028 je realizován s finanční podporou Královéhradeckého kraje. 

 

HLEDÁTE INSPIRACI? TYTO PROJEKTY BYLY PODPOŘENY V ROCE 2021!

Bosonohá stezka 

Žadatel: MC MaMiNa, z.s. 

Místo: Police nad Metují 

Udělená podpora: 30 000 Kč

Našim záměrem je vybudování bosonohé stezky – možnost si na relativně bezpečném terénu vyzkoušet bosou chůzi po různých druzích zpravidla přírodních povrchů jakými jsou například šišky, jehličí, písek, štěrk, oblázky a přesvědčit se tak, že bosá chůze může být zdravou a příjemnou formou rekreačního vyžití. Projekt bude realizován v prostorách Pellyho parku. Do stavby budou zapojeny rodiny s dětmi, které navštěvují mateřské centrum. V parku tak vyroste nový herní prvek, který zpříjemní chvíle dětem i jejich rodičům či prarodičům nejen při mateřské dovolené. 

 

Broumov – místo pro setkávání a cvičení, komunitní zahrada, poradenské centrum 

Žadatel: Barbora Černíková 

Místo: Broumov 

Udělená podpora: 30 000 Kč 

Cílem projektu je vytvoření místa pro setkávání, založení komunitní zahrady a poradenského centra.  V rámci projektu bude vybráno místo pro setkávání, založena komunitní zahrada (zaměřená zejména na pěstování bylin, divoké zeleniny a ovoce v městské zástavbě) a provozováno poradenské centrum, kde si lidé budou moci vyměňovat své zkušenosti týkající se zahradničení, zdraví a životního stylu a učit se zpracovávat případné výpěstky ze zahrady. Na vybraném místě bude probíhat pravidelné cvičení čchi-kungu, přednášky, diskuze a konzultace. 

 

Rozkvetlý Zdoňov​

Žadatel: Spolek TRINITAS 

Místo: Zdoňov 

Udělená podpora: 21 000 Kč 

Cílem projektu je oživit trochu zapomenutou vesnici Zdoňov kvetoucími keři, okrasnými travami a trvalkami, které by zpříjemňovaly pohled na důležitá místa vesnice- autobusové zastávky, pranýř, torzo památníku obětem první světové války a v neposlední řadě také hřbitov u Kostela Nejsvětější Trojice ve Zdoňově, který tvoří z velké části hroby původních německých obyvatel. Největší proměnou by byl zajisté hřbitov, na který je v současné době dost tristní pohled.  Vysázením trvalých květin a keřů by se pohled na tato důležitá místa obce změnil a byl by nejen pro místní obyvatele, ale i pro ostatní návštěvníky obce veselejší, než tomu je doposud. 

 

Společně za naši krajinu 

Žadatel: Julinka, z.s. 

Místo: region Broumovsko/Police nad Metují 

Udělená podpora: 30 000Kč 

Záleží nám na krajině, v níž žijeme. Cítíte to stejně? V situaci probíhající klimatické změny se můžete se spolkem JULINKA podílet svou prací na ochraně životního prostředí. Přispějeme k zádrži vody v krajině obnovou mokřadů, budováním tůní, sázením alejí či lesní výsadbou. Věříme, že pokud budou prováděny ve velkém, povedou k potřebným změnám: k zachování dostatečných vodních zdrojů a stromů pro další generace. Společná dobrovolná práce lidi sbližuje, její výsledky slouží všem, posiluje komunitu. Zapáleným zájemcům spolek pomůže se získáním peněz, třeba na novou tůň či na obnovu lesa, širší veřejnosti nabídne několik filmů s ekologickou tematikou a možnost následně své názory probrat v debatách s vybranými hosty v rámci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět Police nad Metují 2022. 

 

Svatojiřská pouť: aneb od kostela sv. Barbory ke kostelu sv. Jiří a sv. Martina 

Žadatel: Kristýna Kvapilová

Místo: Otovice a Martínkovice 

Udělená podpora: 28 250 Kč 

Tradice je živá a obohacující! Je cestou k poznání příběhů míst, ale i nás samotných. Svatojiřská pouť se může stát inspirativním příkladem obnovování historických tradic v současném kontextu.  

Součástí pouti je bohatý doprovodný program určený pro širokou veřejnost, který uspokojí návštěvníky všech generací (od těch nejmladších po ty nejstarší) a zároveň i různých hodnotových a duchovních idejí. Můžete se těšit na dobré jídlo a pití, kvalitní hudební doprovod, loutkové představení nebo výtvarnou dílnu, ze které si odnesete i něco na památku. 

Setkání je příležitostí pro utužení sousedských vztahů, navázání nových přátelství a podporu udržitelného regionálního rozvoje. V neposlední řadě je to příležitosti, ukázat, že i když tu „lišky dávají dobrou noc“, tak to tady společensky a kulturně žije! 

 

Svejly a broučí náspy pro ochranu vody a potlačení zamoření slimáky 

Žadatel: Robert N. Carr, Jr 

Místo: Teplice nad Metují 

Udělená podpora: 20 000 Kč 

Cílem projektu je vybudovat 9 svejlů pro zachování vody a vybudovat  4 broučí náspy pro kontrolu zamoření slimáky. Svejly (swales) jsou příkopy, které zadržují dešťovou vodu a následně ji postupně uvolňují.  V mírnějším svahu se vyplatí vyhloubit vodorovné, po vrstevnici vedené strouhy (příkopy, průlehy) které vodu zadrží a ta se postupně vsákne – podle anglického „swale“ jsou občas nazývány též svejly.  

Broučí násep (beetle banks) je forma biologického boje proti škůdcům v zemědělství a zahradnictví. Jedná se o pruh osázený trávou (trsy trávy) nebo trvalkami na poli nebo na zahradě, který podporuje a poskytuje stanoviště pro užitečný hmyz, ptáky a další živočichy, kteří se živí škůdci.  

To by byla inspirace pro komunitu, aby se další lidé mohli seznámit s ekologickými inovacemi. Ty jsou praktické a relativně levné a přispívají ke zpomalení globálního oteplování. 

Svejly a broučí náspy budou postaveny na mém pozemku (Horní 57, Teplice nad Metují) kolem 800 metrového plotu chránící pole obdělávané metodami organic/permakultura a experimentálního zemědělství. Lidé/veřejnost jsou vítáni k pravidelným návštěvám a komentovaným prohlídkám. 

 

Zittův kříž pod Čapím vrchem 

Žadatel: Spolek Skály-Bischofstein, z.s. 

Místo: Studnice u Jívky 

Udělená podpora:​ 30 000 Kč 

Zittův kříž pod Čapím vrchem se nachází na frekventované turistické trase vedoucí okolo Teplicko-adršpašských skal, kde slouží jako přirozený orientační bod. Jedná se o ideální místo k zastavení, odpočinku a rozjímání, od kterého se otevírá jedinečný výhled do Polické pánve. 

Renovací chceme přispět k jeho zachování pro další generace jako připomínku zdejší historie a původních obyvatel. Součástí renovačních prací bude odborné doplnění chybějícího materiálu, obnovení písma a celková konzervace kamenné části. Plánujeme rovněž nahradit nepůvodní dřevěný kříž za nově zhotovený z kortenového plechu. 

Po dokončení renovačních prací pozveme všechny zúčastněné strany i širokou veřejnost, zejména obyvatele okolních obcí, k slavnostnímu odhalení božích muk. Toto bude vyvrcholením celého projektu, na kterém společným přípitkem a společně připraveným pohoštěním utužíme naše vzájemné vztahy. 

 

Stonebalancing v Broumově  - Speciální cena starosty města Broumov 

Žadatel: Eva Ditrichová 

Místo: Broumov

Udělená podpora: 6 000 Kč 

Tento nápad spojuje tvořivou uměleckou linku s interakcí v různých místech v Broumově a je nápadem dvou slečen (11 a 14 let), které do projektu chtějí zapojit své spolužáky i dospělé. Naplňuje prvky okrašlovacího směru a péče o prostředí ve kterém žijeme. Jedná se o oživení jak méně navštěvovaných míst, tak i temnějších zákoutí, ale i okrášlení turisticky frekventovaných turistických míst v Broumově.  Záměrem je umožnit lidem v Broumově postavit si (vybalancovat) v místech, která k tomuto záměru budou vybrána, kamennou věž – tzv. STONEBALANCING.  Na daném místě budou zalaminované obrazce – toho, co lze z kamenů sestavit (vybalancovat). Bude potom na každém, aby se snažil dosáhnout předpokládaného sestavení kamenů. Je zde velký potenciál pro kreativitu. Zároveň to učí děti-a nejen je, všímat si krásy v okolí, a učí je to také, že mohou drobně, ale významně přispět k oživení svého města. V neposlední řadě je to učí trpělivosti. Stonebalancing je ale i forma meditace a relaxace. Pokud budou kameny ležet na zemi nebudou mít žádnou uměleckou hodnotu, ale pokud je sestaví – bez přílišné dřiny, ale s nutnou dávkou trpělivosti– uvidí uměleckou hodnotu/oživení tohoto místa. 

Součástí bude i vernisáž a úvodní setkání, na které budou pozváni profesionální LandArt umělci – Rudolf Novák a Jan Macek.  

 

Děkujeme všem, kteří se do grantové výzvy zapojili, a těšíme se na realizaci podpořených projektů. Výsledky hlasování si můžete prohlédnout ZDE.

Pokud chcete získávat aktuální informace, přihlašte se k odběru newsletteru.