Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít


2022: Letem světem

Žadatelka: Markéta Flusková

Cílem počinu Letem světem bylo společné vystoupení jak na tanečním parketě, tak i na pódiu skupin žáků z různých sociálních okruhů a vrstev. Do projektu se tak podařilo zapojit děti z Dětského domova Broumov, Domu dětí a mládeže - Ulity Broumov, ze ZŠ Speciální ve velké Vsi, z MŠ Začít spolu a Tanečně pohybového kroužku. Tyto všechny skupiny se potkaly a propojily s žáky ZUŠ Broumov z tanečního, literárně-dramatického a hudebního oboru. 

S konceptem přišel ředitel ZUŠ Broumov a díky projektu se podařilo zrealizovat projekt, ve kterém jsou „všichni, bez rozdílu a společně“. Na pódiu, na tanečním parketu a v hledišti tak sdíleli „časoprostor“ lidé z majoritní skupiny obyvatelstva s těmi minoritními.

Přečtěte si více v médiích

Naše Broumovsko: Když jsou děti spolutvůrci