Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

KULTURNÍ KONCEPCE 2022-2032

"Bez kultury člověk bloudí od ničeho k ničemu," řekla moudře Marta Lelková, ředitelka broumovské knihovny. A tak se jednoho dne zrodil nápad vytvořit pro Broumov Koncepci kultury. Byl to boj, ale my to nevzdali! 


A co to vlastně je - kulturní koncepce? Jednoduše řečeno, je to nástroj, který nám pomohl zjistit, jakým městem chce Broumov za deset let být. Jaké má v současnosti možnosti, nápady a zdroje. Jaké má do budoucna ambice, plány a sny. 

Oslovili jsme pořadatele kulturních akcí, podnikatele, naše zastupitele. Zpovídali jsme učitele, ředitele, řemeslníky, rodiče. Mluvili jsme s pamětníky, známými osobnostmi, mluvili jsme s experty zvenčí. Stovky hodin, stovky popsaných stránek. A tak vznikla naše, a teď už i vaše, nová Kulturní koncepce.

Budu-li chtít podnikat, můžu do ní nahlédnout, zajít si pro radu. Kde začít, kdo může pomoct, s kým se můžu spojit. Je to kompas, kterým se můžeme řídit. Který nám ukáže, kam napnout síly a kde jsou záchytné body. Už nemusíme bloudit od ničeho k ničemu. Už máme svou novou, a nebojíme se říct, krásnou Kulturní koncepci. 

Nebojte se ji sami celou prozkoumat tady nebo si přečtěte rozhovor s Annou Smékalovou, která měla její přípravu na starost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvůrci koncepce

Adam Pajgrt, vedoucí týmu, specialista na strategii a rozvoj měst, který dlouhodobě spolupracuje s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR)
Tomáš Vácha, sociální psycholog a odborník na participativní co-design, UCEEB/ČVUT 
Lukáš Makovský, 
ekonomický geograf, Deloitte/Cerge
Petr Peřinka, specialista na KKO, 
Kreativní Praha
Michaela Hečková, editorka a analytička, IPR Praha
Tým blízce spolupracoval s Nadačním fondem Broumov – město kultury.  

Kdo se zapojil

Město Broumov, Gymnázium Broumov, Základní umělecká škola Broumov,  DDM Ulita, Police Symphony Orchestra, BrauNOW, Čumění, Městské knihovny Broumov, Infocentra Broumov, Centrum sociálních služeb Naděje, Agentura pro rozvoj Broumovska, Společnost pro destinační management Broumovska, CHKO Broumovska, Strategická rady regionu Broumovsko, Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, Maiwaldova akademie, Společně proti suchu (Živá krajina / Živá voda), BCB Koupálo Janovičky, Bigboš Křinice, Římskokatolická farnost – děkanství Broumov, Církev československé husitské, Muzeum Broumovska, Institut regionální paměti, Muzeum papírových modelů, Podnikatelský klub, Z-Trade s.r.o., město Police nad Metují, Teplice nad Metují a Technické služby Adršpach.

Tímto bychom jim ještě jednou chtěli poděkovat za spolupráci, energii, čas a zkušenosti, které Koncepci věnovali. 

 

Fáze příprav Koncepce kultury pro Broumov 2022-2032

 

 

 

 

 

Úvodní analytická studie (září 2020 – prosinec 2020) 

Autorem této studie je Ateliér pro veřejnou debatu, který se věnuje tvorbě kulturních strategií ve spolupráci s širokou komunitou a zapojení veřejnosti do oživení veřejného prostoru.   V této fázi jsme pročetli strategické dokumenty - jak krajské, tak regionální. Následně jsme provedli důkladný kvalitativní výzkum v podobě strukturovaných rozhovorů s místními i lidmi z širšího regionu, kteří se nějakým způsobem zapojují do veřejného dění. Vycházíme z předpokladu, že čím širší bude zapojení všech, kteří se chtějí a budou podílet na rozvoji našeho regionu, tím větší je šance, že se náš projekt podaří dotáhnout do konce ku prospěchu všech obyvatel Broumovska. 


VÝSTUPY TÉTO FÁZE JSOU: 

 • Přehled a vyhodnocení strategických dokumentů 
   
 • Rešerše příkladů dobré praxe 
   
 • Kalendář relevantních projektů a akcí 
   
 • Databáze klíčových aktérů 
   
 • Návrh postupu do druhé fáze 
   
 • Syntéza existujících dat, vytvoření logického rámce a hypotéz pro kvalitativní výzkum 
   


Úvodní část potvrdila, že strategické uchopení kultury může být hybnou, transformační silou regionu a pomáhá mu stát se regionem dobré praxe.  

 

Rozšířená analytická část (duben 2021 – říjen 2021) 

Rozšířenou analytickou část zpracovává Adam Pajgrt se svým týmem v úzké spolupráci s Nadačním fondem – Broumov město kultury. Ke každé zúčastněné cílové skupině hledáme vhodnou formu komunikace a metodu sběru dat. Děláme hloubkové rozhovory a zpracováváme přes tři stovky vyplněných dotazníků.

 

Hloubkové rozhovory s místními kulturními aktéry 

Dvanáct zpovídaných v úvodní analytické fázi a dalších dvaadvacet v rozšířené analytické části. To už je pěkná polyfonie názorů a pohledů na oblast kultury v nejširším smyslu slova. Přes šedesát hodin jsme si povídali s výraznými kulturními aktéry z Broumovska. Nejen o současnosti kultury v našem regionu. Hleděli jsme také do budoucnosti, kterou mají tito lidé ve svých rukou.

 

 

Rozhovory s externími stakeholdery

Někdy je dobré se podívat na věci cizíma očima a nakouknout do sousední kuchyně. K tomu nám poslouží analýza rozhovorů se třinácti experty z různých oblastí naší současné společnosti. S těmito odborníky diskutujeme témata současné Evropy, ale i malých měst jako je Broumov. Zajímá nás jejich pohled na ambiciózní projekt kandidatury Broumova na titul Evropské hlavní město kultury 2028 a dozvídáme se zajímavé a povzbudivé věci.  

 

Workshop 1

Kromě dotazníků a individuálních rozhovorů jsme chtěli také uspořádat společné setkání co největšího počtu lidí, kteří se na kultuře na Broumovsku veřejně podílí. První workshop pro klíčové regionální aktéry proběhl v Broumově 1. července 2021 v sále Informačního Centra Broumovsko, kde se sešlo přes dvacet hybatelů místního kulturního dění. Organizátoři a facilitátoři setkání měli plné ruce práce, protože sledovat takový tok energií, množství nápadů, postřehů a poznámek není jednoduchý úkol. Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným za jejich otevřenost a ochotu se spolupodílet na budoucnosti kultury v Broumově a na Broumovsku. 

Fotoreport 
 

Workshop 2

V pondělí 11. října 2021 proběhl v klášterních Opatských sálech druhý workshop v rámci příprav kulturní koncepce. Jak posílit vznik a soudržnost místních komunit nebo jak pečovat o krajinu? Nejen těmto otázkám, které se zformovaly po prvním workshopu, se věnovali zástupci městské samosprávy a různých kulturních a vzdělávacích organizací z regionu.

Fotoreport

 

 

Návrhová část (listopad 2021 – březen 2022) 

Třetí část strategického dokumentu v návaznosti na předešlou část opět zpracovává Adam Pajgrt se svým týmem v úzké spolupráci s Nadačním fondem – Broumov město kultury. Důraz klademe na spolupráci mezi všemi zapojenými organizacemi a aktéry. Chceme tak zajistit, aby se projekty realizovaly, byly životaschopné a dlouhodobě udržitelné.

V této poslední části je kladen zvýšený důraz na aspekt dlouhodobé udržitelnosti jak celého dokumentu Koncepce kultury města Broumov 2022-2032, tak jednotlivých projektových návrhů v něm obsažených. Udržitelnost je garantována zejména provázaností s projektem Kandidatury Broumova na titul Evropské hlavní město kultury 2028. Též ale čerpá ze všech předcházejících systematických kroků, které byly v přípravě koncepce zohledňovány – například (nad)regionální síťování institucí a aktérů nejen v kulturní oblasti nebo participativní metody tvorby Koncepce. 

 

Workshop 3

Jak správně zacházet s památkami a přírodou na Broumovsku? Jak se starat o ně i jejich odkaz? Tyto otázky byly předmětem předposledního workshopu, který proběhl online 15. prosince 2021. Poprvé jsme kvůli bezpečnosti vyměnili inspirativní prostředí za teplo našich domovů a nové aplikace.

Printscreen obrazovky s účastníky workshopu na ZOOM

Printscreen obrazovky s účastníky workshopu na ZOOM

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop 4

V úterý 8. 2. 2022 jsme se setkali na posledním workshopu pro přípravu Koncepce kultury města Broumov 2022 — 2032, abychom diskutovali nad podobou konkrétních opatření, která koncepce představí. Jaké jsou jejich vlastnosti, komu jsou určeny, jaké by mohly být jejich zdroje nebo milníky jejich realizace. Před námi je už pouze poslední část celého procesu, a proto patří obrovské díky všem, kteří se do něj až do teď zapojili. Ukázalo se, že na Broumovsku je obrovská chuť věci měnit a že největší smysl má tuto změnu dělat společně. Díky Vám tak koncepce není pouze dokumentem, který by vznikl někde od stolu v kanceláři, ale zhmotněním reálných potřeb regionu, výzev, které před námi stojí, a prvním krokem k jejich naplnění.
 
Účastníci workshopu ke kulturní koncepci během online setkáníÚčastníci workshopu ke kulturní koncepci během online setkání