Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

Kam vede společná kreativní pouť Broumova a Budějovic?

Jednou z mnoha věcí, kterou Broumovu přinesla účast v soutěži o titul Evropské hlavní město kultury 2028 je velmi úzká a přátelská spolupráce s Českými Budějovicemi. Tam, kde by jiní viděli konkurenci, týmy Broumova a Českých Budějovic už od prvního kola viděli příležitost k propojování. “Cítili jsme, že spojit síly, pracovat společně, sdílet nápady i zkušenosti bude pro všechny mnohem prospěšnější a vlastně to přišlo zcela přirozeně. Podařilo se ukázat, že spolupráce je cestou k udržitelnějšímu fungování, které překračuje hranice soutěže,” vzpomíná Marie Silondi. 

Přestože to byly Budějovice, kdo nakonec ze soutěže odcházel s titulem EHMK, společná kreativní pouť pokračuje i teď, téměř rok od finále. A není toho málo, co se na této cestě událo. Klíčové bylo rozhodně únorové podepsání Memoranda o spolupráci za přítomnosti starosty města Broumov a primátorky Českých Budějovic. I když by se někomu na první pohled nemuselo zdát tak zásadní, protože spolupráce probíhala i bez něho, je to určitá formalizace vztahů, která otevírá cestu k novým možnostem a vede k udržitelnosti spolupráce. 

Jejím hlavním cílem je vytvoření bohatšího kulturního prostředí v obou městech. Především díky propojování kulturních aktérů, umělců, ale i organizací. Města spolu mohou sdílet zkušenosti a poznatky z realizace jednotlivých projektů a akcí. Mohou si předávat důležité kontakty a know-how. Umělci a kulturní aktéři z Broumovska se mohou zapojit do projektů realizovaných Českými Budějovicemi a naopak. Sdílení zkušeností se netýká pouze kulturní scény. Společnými tématy jsou také cestovní ruch, zapojení škol, kreativní a environmentální vzdělávání a mnoho dalších. 

Zástupkyně Broumova v umělecké radě Českých Budějovic

V rámci partnerství nabídly České Budějovice Nadačnímu fondu Broumov – město kultury místo v umělecké radě ČB2028. Nadační fond nominoval ředitelku Vzdělávacího a kulturního centra Broumov Žanetu Vávrovou. Umělecká rada je složená ze zástupců regionálních kulturních aktérů, umělců, kurátorů a dohlíží na obsah všech programů z přihlášky a jejich realizaci.  

Broumovské studentstvo na Majálesu v Budějkách 

Za pár týdnů tak například studenti a studentky broumovského gymnázia vyrazí do Budějovic, kde se jako dobrovolníci budou podílet na pořádání budějovického Majálesu. Ten je jednou z největších studentských akcí v Česku. Vyzkouší, co obnáší produkce velké kulturní akce a mohou si dovézt cenné zkušenosti a třeba i nová přátelství. “Moc si přejeme, aby i mladí z Broumova měli možnosti a chuť sami pořádat kulturní akce a tohle je příležitost, která jim dodá odvahu i důležité zkušenosti”, říká Pavla Jenková, koordinátorka zapojování veřejnosti Broumov2028+. 

Kul.turista na Broumovsku 

Budějovice 2028 zapojily Broumov do projektu Kul.turista, který je určen pro aktivní občany Budějovicka. V rámci spolupráce dostaly martínkovický Hoprich a otovická Villa Strooikaas finanční podporu a s ní i možnost uspořádat jedinečnou kulturní akci – Kdo se bojí, musí do lesa, která proběhne poslední říjnový víkend. Anna Smékalová a Petr Osoba připraví spolu s budějovickými umělci program plný hudby, performativních vystoupení a sousedské pospolitosti.  

Budějovice v Broumově 

Přihláška Budějovic a Broumova na EHMK měla hodně společných témat, jedním z nich bylo kreativní učení, které se v současné době rozvíjí v obou krajích. V Budějovicích vznikl projekt Kreativní mysli, který propojuje umělce s pedagogickými pracovníky. Stejnou podobu má i projekt Kreativní učení v Královéhradeckém kraji, kde si ho vzalo za své Centrum uměleckých aktivit. To 9.-10. 5. společně s Broumov2028+ a dalšími organizacemi pořádá festival kreativity a kreativního učení Kreatfest. Na festivalu se propojí důležití aktéři kreativního učení od náš i z jihu Čech. 

Znovu se Budějovice vydají do Broumova, na konci května ke kulatému stolu v rámci projektu Closing the Gap (volně přeloženo jako překonávání rozdílů) pořádaného The European Network of Cultural Centres (ENCC) ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Broumov. ENCC propojuje kreativní centra po celé Evropě. Ambasadorka projektu a ředitelka VKCB Žaneta Vávrová pozvala zástupce týmu Budějovic a veřejné sféry města a Jihočeského kraje, aby se zúčastnili setkání, které je zaměřené na podporu spolupráce mezi kulturními centry a jejich místními orgány (politiky, úředníky). Kulatý stůl v Broumově je jedním ze šesti, které proběhnou v různých regionech Evropy, dále třeba v Paříži nebo Kolíně nad Rýnem. 

Zástupci Budějovic nebudou chybět ani na dvou zásadních broumovských akcích – Za poklady Broumovska a Broumovských diskusích. Festival za poklady Broumovska angažoval Jihočeskou filharmonii jako gesto úcty a oslavy vítězství města v soutěži o titul EHMK.  Na Broumovské diskusích pak budou moct pozvaní jihočeští zástupci nasát inspirativní atmosféru konference. 

Spolupráce mezi Broumovem a Budějovicemi je jedinečným příkladem, jak pomyslní konkurenti v soutěži mohou najít společné cesty ke spolupráci na poli kulturním, politickém i lidském. Výsledkem je předání cenných zkušeností, praktických dovedností, kontaktů, a hlavně bohatší kulturní program pro lidi v obou regionech.