Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

BID BOOK

PODÍVAT SE NA PŘIHLÁŠKU (BID BOOK) BROUMOV 2028:

PŘIHLÁŠKA DO 1. KOLA

PŘIHLÁŠKA DO FINÁLOVÉHO KOLA

 

 

PŘÍBĚH

Divokost přírody kolem nás utváří naši odolnou kulturu a důvěru v živé evropské komunity.

Broumovsko je místem, kde život může být tvrdý, ale ryzí zároveň. Právě to posílilo naše propojení s přírodou a krajinou kolem nás.

30 % Evropanů žije v blízkosti podobné krajiny či venkova. Přestože je Broumovsko v Česku i Polsku vnímáno jako drsné místo k životu, pevně věříme, že náš vztah k přírodě má vnitřní sílu překonávat výzvy a léčit Evropu zevnitř.

Broumovsko, obklopené pískovcovými skalami, bohatými lesy i nížinami, ale také často stigmatizované a potýkající se s ekonomickými a sociálními problémy, inspiruje evropské komunity k tomu, aby se nebály snít velké sny a jednat lokálně. Denně zažíváme, že kultura proudí nehledě na hranice, je zdrojem odolnějšího, přirozeného bytí napříč Evropou.  

Společně s Broumovem kandiduje celý region, Královéhradecký kraj, naši polští sousedí a všichni Kreativní poutníci, ať už vyrazili na svou cestu, nebo se teprve chystají objevit svůj potenciál.

 

NAŠE CÍLE

Budovat kapacity pro odolné a živé komunity.

Sdílet zkušenosti a inspiraci napříč Evropou.

Pomáhat tvořit evropské a proaktivní kulturní občanství.

Posílit kulturní a umělecké komunity.

Vytvářet evropský profil místa, které bude atraktivní pro impaktové investování stejně jako pro všechny s kreativní, mladistvou a otevřenou myslí.

 

 

KONCEPT

Vydejte se na cestu – skrze krajinu, čas a mysl!

Žijte vědomě, pomalu a v kontaktu s krajinou i druhými tak, abyste se stali zdrojem nových nápadů a radosti. Nebojte se zkoumat svůj „vnitřní obývák“, objevovat vlastní kreativitu, podívat se na své okolí novým pohledem a hledat cesty, na kterých se můžete spojit se sebou, místy, kde žijeme, a lidmi okolo nás.

Staňte se Kreativním poutníkem!

 

Tváří v tvář další vlně evropských enviromentálních, ekonomických a sociálních výzev nepředstíráme, že máme kouzelnou hůl v naší poutnické brašně, se kterou vyřešíme byť jen některé z nich. Prostřednictvím naší kandidatury však chceme napříč Evropou šířit poselství, které uzdravuje – poselství Kreativního poutnictví. Pojďme společně proměnit myšlenku poutnictví 21. století jako nový přístup k životu.

Kreativní poutnictví:

  • Přináší příležitost zpomalit a začít myslet kriticky.
  • Dává nám odvahu čelit sociálním problémům.
  • Je naší odpovědí na potenciální overturismus, který by zdrtil chráněné oblasti,  jako je ta v našem regionu.
  • Vyzývá nás k experimentování a hledání udržitelných a zdravých propojení mezi uměním a byznysem.
  • Vede nás k well-beingu, opečovává a posiluje charakter, otevřenost vůči diverzitě a pomáhá utvářet lepší sousedské vztahy napříč Evropou.

 

UMĚLECKÉ A PROGRAMOVÉ LINKY

Healing landscape aneb Krajina, která uzdravuje
Odolnost vodních zdrojů se stává stále naléhavějším nejen evropským, ale i celosvětovým problémem ve vztahu mezi člověkem a přírodou. V našem programu nabízíme návrh řešení, která vrátí vodu do krajiny a pomohou ji ozdravit. Podporujeme vytváření venkovských a městských „vodních komunit“, zabýváme se novými přístupy v zemědělství i pomalou a udržitelnou kulturní turistikou.
Memories Are in the Making aneb Vzpomínky se rodí
Bohatá a bouřlivá minulost Evropy je zdrojem našich znalostí a kreativity pro budoucnost. Naše schopnost nalézt svou identitu, učit se, propojovat generace, pokorně, ale i kriticky čerpat z našeho historického dědictví závisí na naší schopnosti komunikovat. V našem programu se snažíme kultivovat různé formy nenásilné mezigenerační a mezikulturní komunikace, zkoumat posouvání hranic a deperiferizaci v offline i online prostoru a zabývat se přizpůsobením kulturního dědictví potřebám komunit 21. století.
Being the Source of Creativity and Kindness aneb Být zdrojem kreativity a laskavosti
Předpokladem dobrých sousedských vztahů a spolupráce v Evropě je pěstování dobra v každém z nás. V našem programu se proto zaměřujeme na rozvoj charakteru, který zahrnuje podporu respektu, empatie, inkluze a sebeúcty. Zvláštní pozornost věnujeme mladým lidem a vytváříme pro ně bezpečný prostor, stejně jako dáváme hlas marginalizovaným a znevýhodněným skupinám a podporujeme ženy různého věku a národnosti, aby byly více vidět a slyšet ve veřejném prostoru. Hledáme také řešení vedoucí ke zlepšení správy veřejných věcí.