Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít


Broumov je součástí evropského projektu URBACT IV

V rámci kandidatury jsme iniciovali zapojení Broumova do různých mezinárodních projektů. Prvního června 2023 se Broumov stal oficiálním partnerem sítě evropských měst “U.R.Impact: Upřednostňování sociálního dopadu při regeneraci měst”, která je jednou z 30 podpořených sítí v rámci programu URBACT IV. Cílem URBACTu je podpořit udržitelný rozvoj měst prostřednictvím výměny zkušeností a šíření znalostí mezi partnery. A co název sítě znamená? Při každé obnově města by se mělo myslet hlavně na to, aby ze změny měli prospěch na prvním místě lidé, kteří tu žijí.

Síť vede italské město Cinisello Balsamo a kromě Broumova jsou partnery následující města: Bielsko-Biala (Polsko), Bovec (Slovinsko), Mertola (Portugalsko), Murcia (Španělsko), Hannut (Belgie), Longford (Irsko), Kamza (Albánie) a v neposlední řadě i Targu Frumos (Rumusko).

Mimo pravidelných on-line a offline setkání s evropskými partnery se bude větší část projektu realizovat přímo v Broumově. Do konce roku 2023 musí vzniknout tzv. místní akční skupina (Urban Local Group, ULG dle slovníčku programu) složená ze zástupců a zástupkyň města, neziskových organizací a dalších odborníků a odbornic. Cílem této skupiny bude definovat stěžejní téma, které v rámci sítě chceme řešit, a které se bude týkat oživování centra města. Dalším úkolem skupiny bude převést dobrou praxi z partnerských měst do Broumova a skrze tzv. Integrovaný akční plán navrhnout strategie a postupy, jak daný problém/téma řešit.

Ve dnech 28. do 30. 8.2023 se konala ve švédském městě Malmö tzv. URBACT Univerzita, na které se koordinátoři a koordinátorky všech zapojených měst dozvěděli více informací o tom, na jakých principech program URBACT funguje a co čeká zapojená města až do konce roku 2025, kdy program oficiálně skončí.

Harmonogram projektu

1. 6. 2023 - začátek realizace projektu

28. - 30. 8. 2023 - URBACT Univerzita

6. - 7. 11. 2023 - tým vedoucího města Cinisello Balsamo a vedoucí expertka sítě Liat Rogel navštíví Broumov a potkají se se zástupci města.

Listopad 2023 - první setkání pracovní skupiny v Broumově

Prosinec 2023 - návštěva zástupců a zástupkyň Broumova vedoucího partnera Cinisello Balsamo

2024 - 2025 - pravidelná setkání sítě a setkání pracovní skupiny

31. 12. 2025 - vznik Integrovaného akčního plánu a konec realizace projektu

 

Pro Broumov je URBACT IV jedinečná příležitost, jak se propojit s dalšími evropskými městy, a jak společně s nimi řešit téma, které nás všechny trápí.

Za Českou republiku je do programu zapojených kromě Broumova dalších 5 měst: Brno, Hradec Králové, Písek, Žďár nad Sázavou a Jablonec nad Nisou. Opět se ukazuje, že i když jsme malé město, nebojíme se být součástí velkých evropských projektů a neustále zlepšovat místo, kde žijeme.

Pokud Vás program zajímá, kontaktujte jeho koordinátorku: Pavla Jenková, e-mail: pavla.jenkova@aprb.cz, tel. 724 039 531

Více informací o programu URBACT naleznete na www.urbact.eu.