Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

BROUMOV 2028

KANDIDUJEME NA
EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 

 


ODEVZDALI JSME PŘIHLÁŠKU

20 kusů broumovských přihlášek, tzv. Bid Booků, už čeká na hodnocení mezinárodní odborné poroty – Broumov tak má za sebou důležitý milník v cestě za titulem Evropské hlavní město kultury 2028.

Už 14. října 2022 budeme vědět, zda postupujeme do druhého kola soutěže. 

 

 

Zjistit více
ODEVZDALI JSME PŘIHLÁŠKU
PROČ BROUMOV?

PROČ BROUMOV?

Protože 30 % Evropy tvoří „Broumovy“. Tedy malá města, často zapomenutá, na periferiích, s řadou problémů, a přesto hledající svou cestu.

My se nebojíme tu naši stavět na kultuře a kreativitě.

Protože kultura nás spojuje, inspiruje i posiluje. Je odvážná. Pro nás je motorem změny a nebojíme se využít její potenciál! 

„Broumov možná oproti svým soupeřům ztrácí na velikosti, získává ale na svém příběhu a duši. Má jednu velkou výhodu – jeho cesta není prozatím tak přesně definovaná, a to mu dává velkou volnost a prostor věci měnit, dělat je po svém a překvapit s nimi celou Evropu.

Zjistit více

BROUMOV A EHMK

Jedinečné přírodní bohatství. Kulturní dědictví a historie, které překvapují a inspirují. Tiché místo, kde se můžete zastavit.

To všechno už Broumov má. Titul Evropského hlavního města nabízí nové příležitosti pro budoucnost. Možnosti spolupracovat, spolutvořit, dělat věci promyšleně a udržitelně, nebo třeba propojovat nové technologie s tradicemi.

Nebojte se začít objevovat s námi! 

Zjistit více
BROUMOV A EHMK

Novinky

Bosonohá stezka oživila Pellyho park
Čtěte více

Bosonohá stezka oživila Pellyho park

Věděli jste, že chození bez bot po nerovném terénu je zdravé a uvolňující? A navíc bosonohá chůze nabíjí energií a radostí! Díky grantovému programu Máme rádi Broumovsko byl v loňském roce podpořen vznik bosonohé stezky v Polici nad Metují. 

Ptáte se

Co je to titul EHMK?

Titul Evropské hlavní město kultury je jedním z nejdéle trvajících projektů Evropské unie. Je už téměř 40 let udělován městům napříč Evropou, aby oslavoval kulturní rozmanitost jednotlivých národů a jejich měst a zároveň vyzdvihoval společné evropské hodnoty, kulturní život a historické dědictví. Titul však neslouží jen jako oslava nebo přehlídka umění, je také nástrojem změn a dlouhodobého udržitelného rozvoje města, jeho kultury a blízkého okolí. Každý rok titul získají dvě města EU a průměrně jednou za tři roky je doplní i jedno město nečlenské.

Jak probíhá proces kandidatury?

Ze všeho nejdřív musí kandidaturu schválit město. V Broumově se tak stalo v létě 2020. Aktuálně probíhá příprava podkladů pro tvorbu přihlášky, která se bude podávat do 1. září 2022 do výběrového řízení vyhlášeného Ministerstvem kultury. Po podání přihlášky bude následovat první výběrové kolo, tzv. předvýběr. Termín jeho konání prozatím nebyl oznámen. Města, která projdou prvním výběrovým kolem, postoupí do druhého, finálového, kola. V něm porota vybere jedno vítězné město, jež posléze jmenuje Rada ministrů EU Evropským hlavním městem kultury. Pokud žádné z měst nesplní podmínky pro vítězství, nemusí porota vítěze vybrat. Po jmenování pak následují čtyři roky, během nichž se hostitelské město připravuje na rok titulu.

Jaká další města budou s Broumovem soutěžit?

V boji o titul Evropské hlavní město kultury 2028 bude Broumov soutěžit s českými městy. Svůj záměr kandidovat prozatím oznámily České Budějovice, Brno a Liberec.

Jaký přínos by mohla mít kandidatura pro Broumov?

V průběhu let se potvrzuje, že titul EHMK je katalyzátorem a spouštěčem mnoha změn a už samotná kandidatura je k tomu odrazovým můstkem. Kandidatura dává městu prostor zaměřit se na věci, na které v každodenním životě není čas. Dochází ke strukturálním změnám, posílení pozice kultury ve městě (i ve vztahu k dalšímu rozvoji města), navázání vztahů mezi organizacemi ve městě a větší rozmanitosti kulturní scény. Vznikají rozvojové a kulturní koncepce, které napomohou vytyčit budoucí cestu kultury a rozvoje města. Kandidatura také upírá pozornost ke kandidátskému městu, a i díky tomu mu přivádí nové návštěvníky. Rostoucí turismus a kulturní dění má pozitivní dopad na lokální ekonomiku. V sektoru kultury a příbuzných odvětví vznikají nová pracovní místa.  Otevírají se otázky veřejného prostoru, lokální identity a zdejších komunit. Bývají posíleny také sousedské vztahy.