Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

Novinky

Děti budou opět zářit!
Čtěte více

Děti budou opět zářit!

20. 9. 2023 - V minulém roce jsme v rámci kandidatury na Evropské hlavní město kultury spustily 4 volnočasové kroužky pro děti z Broumova. Kroužky nabízely výuku tance, hry na kytaru, zpěvu a recitace, ale především prostor pro smysluplné trávení volného času a pro vznik nových přátelství.

Máme rádi Broumovsko je zpět!
Čtěte více

Máme rádi Broumovsko je zpět!

7. 9. 2023 - Rozhýbej sousedy a zapoj celou komunitu, aneb “Máme rádi Broumovsko” je zpět! Myšlenka se zrodila před pár lety, když se sedělo u stolu a při tématu Broumov a okolí jsme napočítali spousty polorozpadlých křížků a poničeným božích muk.

Výběr z kalendáře akcí

KREATIVNÍ POUŤ POKRAČUJE!

V červnu 2023 jsme se potkali ve finále soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2028 s Českými Budějovicemi. Přestože si vítězství místo nás odneslo jihočeské město, broumovská Kreativní pouť tím rozhodně nekončí!  

Výzva, kterou jsme vyslali všem poutníkům a poutnicím, malým i velkým evropským regionům a komunitám, se šíří dál – stejně jako změny nastartované během téměř čtyř let příprav kandidatury. Proto se právě teď aktivně setkáváme se všemi partnery a řešíme, jak společně zrealizovat naše plány. 

Pokračujte s námi na cestě Kreativního poutnictví, cestě krajinou, časem i myslí, i vy. Skrze propojení divoké přírody, rozmanité kultury a aktivních komunit hledáme cestu, jak léčit Evropu zevnitř.  

Zjistit více
KREATIVNÍ POUŤ POKRAČUJE!
PROČ JE TO ÚSPĚCH I BEZ TITULU?

PROČ JE TO ÚSPĚCH I BEZ TITULU?

Brno, Liberec, České Budějovice... a Broumov. Do soutěže jsme v prvním kole vstupovali mezi většími městy. Postup do finále tak byl pro mnohé překvapením, pro nás velká radost a svým způsobem vítězství. 

Viděli jsme totiž, že Kreativní poutnictví je něco, co ve společnosti rezonuje. Podařilo se ukázat, že i malý region má velký potenciál, kultura dokáže takové místo proměňovat a zároveň nabízet odpovědi na důležité otázky, které rezonují současnou Evropou. 

Právě evropský rozměr kandidatury byl pozitivně hodnocen mezinárodní odbornou porotou soutěže. Stejně jako jeho propojení s kulturní strategií města i kraje, zapojení veřejnosti a místní kulturní scény, přeshraniční vazby s Polskem, pevná síť evropských partnerů nebo plán posílení dopravní infrastruktury

Zjistit více

CO KANDIDATURA PŘINESLA?

Propojení a spolupráce! Pevnější mezi místními i s Královéhradeckým krajem a polskými sousedy, úplně nová s mnoha partnery a umělci a také s kreativními poutníky po celé Evropě. Vzájemně jsme si dodali důvěru, že dokážeme skvělé věci! 

Podařilo se zmapovat potřeby kulturní komunity a podle toho připravit kulturní strategii Broumova a jeho okolí až do roku 2032. Během účasti v soutěži jsme navazovali mezioborové spolupráce a sbírali zpětnou vazbu od evropských odborníků, což pomohlo budovat kapacity celé řady kulturních hybatelů z regionu a kraje. 

Obnovili jsme program Máme rádi Broumov(sko), který finančně podporuje vize aktivních občanů, a vznikla také nová dotační výzva ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Ta v roce 2021–2023 podpořila na 20 subjektů v rozvoji programu s mezinárodními partnery. Kromě toho jsme odstartovali projekt OnStage – Na jeviště, který skrze volnočasové kroužky dává prostor dětem ze znevýhodněného prostředí, a zrealizovali řadu kulturních, komunitních a vzdělávacích akcí. 

Zjistit více
CO KANDIDATURA PŘINESLA?

Ptáte se

Co je to Evropské hlavní město kultury?

Titul Evropské hlavní město kultury je jedním z nejdéle trvajících projektů Evropské unie. Je už téměř 40 let udělován městům napříč Evropou, aby oslavoval kulturní rozmanitost jednotlivých národů a jejich měst a zároveň vyzdvihoval společné evropské hodnoty, kulturní život a historické dědictví. Titul však neslouží jen jako oslava nebo přehlídka umění, je také nástrojem změn a dlouhodobého udržitelného rozvoje města, jeho kultury a blízkého okolí. Každý rok titul získají dvě města EU a průměrně jednou za tři roky je doplní i jedno město nečlenské.

Jak probíhá proces kandidatury?

Ze všeho nejdřív musí kandidaturu schválit město. V Broumově se tak stalo v létě 2020. Následuje první výběrové kolo, tzv. předvýběr. V něm porota složená převážně ze zahraničních odborníků posuzuje přihlášky jednotlivých měst a z nich vybírá ty, které splňují kritéria a mohou postoupit do finálového kola. Broumov postoupil do finále 14. 10. 2022. Nyní musíme do finálového kola zapracovat připomínky od odborné poroty k našim projektům a přidat i detailnější podklady. Odborná porota vybere ve druhém kole z finalistů město, které následně doporučí Radě ministrů ke jmenování Evropským hlavním městem kultury.  

 

Jaká další města budou s Broumovem soutěžit?

Spolu s Broumovem jsou ve finále soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2028 také České Budějovice.

Jaký přínos by mohla mít kandidatura pro Broumov?

V průběhu let se potvrzuje, že titul Evropské hlavní město kultury je katalyzátorem a spouštěčem mnoha změn a už samotná kandidatura je k tomu odrazovým můstkem. Kandidatura dává městu prostor zaměřit se na věci, na které v každodenním životě není čas. Dochází ke strukturálním změnám, posílení pozice kultury ve městě (i ve vztahu k dalšímu rozvoji města), navázání vztahů mezi organizacemi ve městě a větší rozmanitosti kulturní scény. Vznikají rozvojové a kulturní koncepce, které napomohou vytyčit budoucí cestu kultury a rozvoje města. Kandidatura také upírá pozornost ke kandidátskému městu, a i díky tomu mu přivádí nové návštěvníky. Rostoucí turismus a kulturní dění má pozitivní dopad na lokální ekonomiku. V sektoru kultury a příbuzných odvětví vznikají nová pracovní místa.  Otevírají se otázky veřejného prostoru, lokální identity a zdejších komunit. Bývají posíleny také sousedské vztahy.