Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

Novinky

Ve Vernéřovicích to žije!
Čtěte více

Ve Vernéřovicích to žije!

Na začátku května se konala Kopečková slavnost v obci Vernéřovice. Byla tak první vlaštovkou z projektů, které získali v roce 2023 finanční podporu z grantu Máme rádi Broumov(sko).

Výběr z kalendáře akcí

KREATIVNÍ POUŤ POKRAČUJE!

V červnu 2023 jsme se potkali ve finále soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2028 s Českými Budějovicemi. Přestože si vítězství místo nás odneslo jihočeské město, broumovská Kreativní pouť tím rozhodně nekončí!  

Výzva, kterou jsme vyslali všem poutníkům a poutnicím, malým i velkým evropským regionům a komunitám, se šíří dál – stejně jako změny nastartované během téměř čtyř let příprav kandidatury. Proto se právě teď aktivně setkáváme se všemi partnery a řešíme, jak společně zrealizovat naše plány. 

Pokračujte s námi na cestě Kreativního poutnictví, cestě krajinou, časem i myslí, i vy. Skrze propojení divoké přírody, rozmanité kultury a aktivních komunit hledáme cestu, jak léčit Evropu zevnitř.  

Zjistit více
KREATIVNÍ POUŤ POKRAČUJE!
PROČ JE TO ÚSPĚCH I BEZ TITULU?

PROČ JE TO ÚSPĚCH I BEZ TITULU?

Brno, Liberec, České Budějovice... a Broumov. Do soutěže jsme v prvním kole vstupovali mezi většími městy. Postup do finále tak byl pro mnohé překvapením, pro nás velká radost a svým způsobem vítězství. 

Viděli jsme totiž, že Kreativní poutnictví je něco, co ve společnosti rezonuje. Podařilo se ukázat, že i malý region má velký potenciál, kultura dokáže takové místo proměňovat a zároveň nabízet odpovědi na důležité otázky, které rezonují současnou Evropou. 

Právě evropský rozměr kandidatury byl pozitivně hodnocen mezinárodní odbornou porotou soutěže. Stejně jako jeho propojení s kulturní strategií města i kraje, zapojení veřejnosti a místní kulturní scény, přeshraniční vazby s Polskem, pevná síť evropských partnerů nebo plán posílení dopravní infrastruktury

Zjistit více

CO KANDIDATURA PŘINESLA?

Propojení a spolupráce! Pevnější mezi místními i s Královéhradeckým krajem a polskými sousedy, úplně nová s mnoha partnery a umělci a také s kreativními poutníky po celé Evropě. Vzájemně jsme si dodali důvěru, že dokážeme skvělé věci! 

Podařilo se zmapovat potřeby kulturní komunity a podle toho připravit kulturní strategii Broumova a jeho okolí až do roku 2032. Během účasti v soutěži jsme navazovali mezioborové spolupráce a sbírali zpětnou vazbu od evropských odborníků, což pomohlo budovat kapacity celé řady kulturních hybatelů z regionu a kraje. 

Obnovili jsme program Máme rádi Broumov(sko), který finančně podporuje vize aktivních občanů, a vznikla také nová dotační výzva ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Ta v roce 2021–2023 podpořila na 20 subjektů v rozvoji programu s mezinárodními partnery. Kromě toho jsme odstartovali projekt OnStage – Na jeviště, který skrze volnočasové kroužky dává prostor dětem ze znevýhodněného prostředí, a zrealizovali řadu kulturních, komunitních a vzdělávacích akcí. 

Zjistit více
CO KANDIDATURA PŘINESLA?

Ptáte se

Co je to Evropské hlavní město kultury?

Titul Evropské hlavní město kultury je jedním z nejdéle trvajících projektů Evropské unie. Už téměř 40 let je udělován městům napříč Evropou, aby oslavoval kulturní rozmanitost jednotlivých národů a jejich měst a zároveň vyzdvihoval společné evropské hodnoty, kulturní život a historické dědictví. Titul však neslouží jen jako oslava nebo přehlídka umění, je také nástrojem změn a dlouhodobého udržitelného rozvoje města, jeho kultury a blízkého okolí. Každý rok titul získají dvě města EU a průměrně jednou za tři roky je doplní i jedno město nečlenské.

Co je to Kreativní poutnictví?
Kreativní poutnictví je tématem přihlášky Broumova do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury. Přirozeně tím odkazujeme na místní tradice, ale také cesty nás všech. Každý z nás je přece poutníkem, který prochází svým životem. Kreativní poutník jde a pozoruje svět, přemýšlí o něm. Když narazí na překážky, zkouší nové věci. Učí se ze svých chyb a zkouší to znovu. Je ohleduplný, je sebevědomý. My jsme první krok udělali – nebojte se vyrazit na pouť společně s námi. Kreativním poutníkem může být každý z nás!
Co kandidatura Broumovsku přinesla?
Kandidatura Broumova na EHMK zásadně proměnila vnímání města i celého regionu. Město se díky intenzivní práci kulturních pracovníků a pracovnic, zapojení mnoha partnerů, a především pak díky podpoře ze strany jeho obyvatel nesmazatelně zapsalo na kulturní mapu Česka i celé Evropy. V průběhu tří let, kdy se kandidatura a na ní navázané projekty připravovaly, se podařilo sehnat finanční podporu celkem 12 milionů korun z různých zdrojů. Díky této podpoře započala řada významných projektů, realizovaly se společenské akce a podpořila se soudržnost místní komunity.
Na čem se teď pracuje?
Dále se bude rozvíjet koncept kreativního poutnictví a další projekty. Pokračuje například budování moderního prostoru pro Městskou knihovnu v Broumově, která se tak stane místem pro setkávání a kreativitu. Pokračuje také projekt OnStage podporující inkluzi sociálně znevýhodněných dětí. Nadále běží grantová výzva Máme rádi Broumov(sko) a dotační program Královéhradeckého kraje. Díky kandidatuře se Broumov stal součástí mezinárodního projektu URBACT IV, který posiluje udržitelný rozvoj měst prostřednictvím výměny zkušeností a šíření znalostí mezi evropskými partnery. Nadále se rozvíjí i model zádrže vody v krajině. V několika broumovských obcích již probíhá jeho implementace.