Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

Novinky

Má to cenu!
Čtěte více

Má to cenu!

Získali jsme cenu Česká divadelní DNA 2024. Koncept Kreativního poutnictví zaujal porotu a Broumov 2028 proměnil nominaci za výjimečný počin na poli nového divadla a živé kultury.

Dokument o kandidatuře na ČT2
Čtěte více

Dokument o kandidatuře na ČT2

Minulý týden zamířil na televizní obrazovky dokument Bibiany Beňové, Plán Broumov, který sleduje přípravy kandidatury na Evropské hlavní město kultury. Pustit si ho můžete i teď na iVysílání ČT.

KREATIVNÍ POUŤ POKRAČUJE!

V červnu 2023 jsme se potkali ve finále soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2028 s Českými Budějovicemi. Přestože si vítězství místo nás odneslo jihočeské město, broumovská Kreativní pouť tím rozhodně nekončí!  

Výzva, kterou jsme vyslali všem poutníkům a poutnicím, malým i velkým evropským regionům a komunitám, se šíří dál – stejně jako změny nastartované během téměř čtyř let příprav kandidatury. Proto se právě teď aktivně setkáváme se všemi partnery a řešíme, jak společně zrealizovat naše plány. 

Pokračujte s námi na cestě Kreativního poutnictví, cestě krajinou, časem i myslí, i vy. Skrze propojení divoké přírody, rozmanité kultury a aktivních komunit hledáme cestu, jak léčit Evropu zevnitř.  

Zjistit více
KREATIVNÍ POUŤ POKRAČUJE!
PROČ JE TO ÚSPĚCH I BEZ TITULU?

PROČ JE TO ÚSPĚCH I BEZ TITULU?

Brno, Liberec, České Budějovice... a Broumov. Do soutěže jsme v prvním kole vstupovali mezi většími městy. Postup do finále tak byl pro mnohé překvapením, pro nás velká radost a svým způsobem vítězství. 

Viděli jsme totiž, že Kreativní poutnictví je něco, co ve společnosti rezonuje. Podařilo se ukázat, že i malý region má velký potenciál, kultura dokáže takové místo proměňovat a zároveň nabízet odpovědi na důležité otázky, které rezonují současnou Evropou. 

Právě evropský rozměr kandidatury byl pozitivně hodnocen mezinárodní odbornou porotou soutěže. Stejně jako jeho propojení s kulturní strategií města i kraje, zapojení veřejnosti a místní kulturní scény, přeshraniční vazby s Polskem, pevná síť evropských partnerů nebo plán posílení dopravní infrastruktury

Zjistit více

CO KANDIDATURA PŘINESLA?

Propojení a spolupráce! Pevnější mezi místními i s Královéhradeckým krajem a polskými sousedy, úplně nová s mnoha partnery a umělci a také s kreativními poutníky po celé Evropě. Vzájemně jsme si dodali důvěru, že dokážeme skvělé věci! 

Podařilo se zmapovat potřeby kulturní komunity a podle toho připravit kulturní strategii Broumova a jeho okolí až do roku 2032. Během účasti v soutěži jsme navazovali mezioborové spolupráce a sbírali zpětnou vazbu od evropských odborníků, což pomohlo budovat kapacity celé řady kulturních hybatelů z regionu a kraje. 

Obnovili jsme program Máme rádi Broumov(sko), který finančně podporuje vize aktivních občanů, a vznikla také nová dotační výzva ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Ta v roce 2021–2023 podpořila na 20 subjektů v rozvoji programu s mezinárodními partnery. Kromě toho jsme odstartovali projekt OnStage – Na jeviště, který skrze volnočasové kroužky dává prostor dětem ze znevýhodněného prostředí, a zrealizovali řadu kulturních, komunitních a vzdělávacích akcí. 

Zjistit více
CO KANDIDATURA PŘINESLA?

Ptáte se

Co je to Evropské hlavní město kultury?

Titul Evropské hlavní město kultury je jedním z nejdéle trvajících projektů Evropské unie. Už téměř 40 let je udělován městům napříč Evropou, aby oslavoval kulturní rozmanitost jednotlivých národů a jejich měst a zároveň vyzdvihoval společné evropské hodnoty, kulturní život a historické dědictví. Titul však neslouží jen jako oslava nebo přehlídka umění, je také nástrojem změn a dlouhodobého udržitelného rozvoje města, jeho kultury a blízkého okolí. Každý rok titul získají dvě města EU a průměrně jednou za tři roky je doplní i jedno město nečlenské.

Co je to Kreativní poutnictví?
Kreativní poutnictví je tématem přihlášky Broumova do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury. Přirozeně tím odkazujeme na místní tradice, ale také cesty nás všech. Každý z nás je přece poutníkem, který prochází svým životem. Kreativní poutník jde a pozoruje svět, přemýšlí o něm. Když narazí na překážky, zkouší nové věci. Učí se ze svých chyb a zkouší to znovu. Je ohleduplný, je sebevědomý. My jsme první krok udělali – nebojte se vyrazit na pouť společně s námi. Kreativním poutníkem může být každý z nás!
Co kandidatura Broumovsku přinesla?
Kandidatura Broumova na EHMK zásadně proměnila vnímání města i celého regionu. Město se díky intenzivní práci kulturních pracovníků a pracovnic, zapojení mnoha partnerů, a především pak díky podpoře ze strany jeho obyvatel nesmazatelně zapsalo na kulturní mapu Česka i celé Evropy. V průběhu tří let, kdy se kandidatura a na ní navázané projekty připravovaly, se podařilo sehnat finanční podporu celkem 12 milionů korun z různých zdrojů. Díky této podpoře započala řada významných projektů, realizovaly se společenské akce a podpořila se soudržnost místní komunity.
Na čem se teď pracuje?
Dále se bude rozvíjet koncept kreativního poutnictví a další projekty. Pokračuje například budování moderního prostoru pro Městskou knihovnu v Broumově, která se tak stane místem pro setkávání a kreativitu. Pokračuje také projekt OnStage podporující inkluzi sociálně znevýhodněných dětí. Nadále běží grantová výzva Máme rádi Broumov(sko) a dotační program Královéhradeckého kraje. Díky kandidatuře se Broumov stal součástí mezinárodního projektu URBACT IV, který posiluje udržitelný rozvoj měst prostřednictvím výměny zkušeností a šíření znalostí mezi evropskými partnery. Nadále se rozvíjí i model zádrže vody v krajině. V několika broumovských obcích již probíhá jeho implementace.