Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít


Kdo je kreativní poutník?

Každý kandidát v soutěži o titul Evropské hlavní město kultury musí odevzdat mezinárodní porotě přihlášku. A ta přihláška musí mít téma. My jsme si zvolili téma “kreativní poutnictví”. Přirozeně tím odkazujeme k tradici kláštera v Broumově, který po staletí býval poutním místem, ale je za tím víc. Každý z nás je přece poutníkem, který prochází svým životem.

ZAPOJTE SE A STAŇTE SE KREATIVNÍM POUTNÍKEM

Náš kreativní poutník jde a pozoruje svět, přemýšlí o něm. Když narazí na překážky, zkouší nové věci. Učí se ze svých chyb a zkouší to znovu. Je ohleduplný, je sebevědomý. Broumov 2028 se odhodlal, udělal první těžký krok na své pouti stát se Evropským hlavním městem kultury a uspěl. Vybojoval finále. Nebojte se a vyrazte na pouť společně s námi. Kreativním poutníkem může být každý z nás!

Váží si přírody

Kreativní poutník miluje přírodu. Ticho v lese, všechna zvířata, stromy, prameny a říčky. Ví, že odolnost vodních zdrojů je stále naléhavějším nejen evropským, ale celosvětovým problémem.  V našem programu nabízíme návrh řešení, která vrátí vodu do krajiny. Podporujeme vytváření venkovských a městských „vodních komunit“. Zabýváme se novými přístupy v zemědělství i pomalou a udržitelnou kulturní turistikou.

Zná svou historii

Kreativní poutník vzpomíná, odkud přišel. Bohatá a bouřlivá minulost Evropy je zdrojem jeho znalostí a kreativity pro budoucnost. Učí se, kriticky čerpá ze své historie a ví, že toto umění závisí na jeho schopnosti komunikovat s ostatními. V našem programu se snažíme propojovat generace a kultury, které spolu žijí. Zkoušíme posouvat nebo mazat hranice, pečovat o periferii a přizpůsobovat naše kulturní dědictví potřebám společenství 21. století.

Je vlídný a ohleduplný

Kreativní poutník ví, že základem dobrých sousedských vztahů je vzájemný respekt, empatie a sebeúcta. Taky ví, že každý řetěz je silný jen tak, jak je silný jeho nejslabší článek. V našem programu věnujeme pozornost mladým lidem a vytváříme pro ně bezpečný prostor. Stejně jako dáváme hlas odstrčeným a znevýhodněným skupinám. Podporujeme ženy různého věku a národnosti, aby byly víc slyšet ve veřejném prostoru. Zaměřujeme se na rozvoj charakteru, pěstování dobra a zkvalitnění správy veřejných věcí.