Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

PTÁTE SE

Obecně o EHMK

Co je to Evropské hlavní město kultury?

Titul Evropské hlavní město kultury je jedním z nejdéle trvajících projektů Evropské unie. Už téměř 40 let je udělován městům napříč Evropou, aby oslavoval kulturní rozmanitost jednotlivých národů a jejich měst a zároveň vyzdvihoval společné evropské hodnoty, kulturní život a historické dědictví. Titul však neslouží jen jako oslava nebo přehlídka umění, je také nástrojem změn a dlouhodobého udržitelného rozvoje města, jeho kultury a blízkého okolí. Každý rok titul získají dvě města EU a průměrně jednou za tři roky je doplní i jedno město nečlenské.

Jak probíhá proces kandidatury?

Ze všeho nejdřív musí kandidaturu schválit město. V Broumově se tak stalo v létě 2020. Následuje první výběrové kolo, tzv. předvýběr. V něm mezinárodní odborná porota posuzuje přihlášky jednotlivých měst a z nich vybírá ty, která splňují kritéria a mohou postoupit do finále. Broumov postoupil do finále v říjnu 2022. Následně jsme zapracovávali připomínky poroty k našim projektům, připravovali detailnější podklady, rozvíjeli partnerství a jednotlivé projekty. Po odevzdání finálové přihlášky následovala návštěva části poroty přímo v Broumově a závěrečná prezentace s otázkami. Po posouzení hodnotících kritérii porota v červnu 2023 doporučila, aby titul Evropské hlavní město kultury 2028 získaly České Budějovice. 

Kdo hostí titul Evropské hlavní město kultury v roce 2028?
V roce 2028 budou titul Evropské hlavní město kultury 2028 hostit České Budějovice, jedno francouzské město a Skopje. Tradičně totiž titul jednou za tři roky kromě dvou členských států EU hostí také město z nečlenské země.

Broumov 2028

Co je Nadační fond Broumov - město kultury?

Nadační fond Broumov – město kultury je nezisková organizace založená městem Broumov a Agenturou pro rozvoj Broumovska. Město Broumov pověřilo nadační fond přípravou kandidatury na titul Evropské hlavní město kultury. Více se můžete dočíst ZDE.

Co je to Kreativní poutnictví?
Kreativní poutnictví je tématem přihlášky Broumova do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury. Přirozeně tím odkazujeme na místní tradice, ale také cesty nás všech. Každý z nás je přece poutníkem, který prochází svým životem. Kreativní poutník jde a pozoruje svět, přemýšlí o něm. Když narazí na překážky, zkouší nové věci. Učí se ze svých chyb a zkouší to znovu. Je ohleduplný, je sebevědomý. My jsme první krok udělali – nebojte se vyrazit na pouť společně s námi. Kreativním poutníkem může být každý z nás!
Co kandidatura Broumovsku přinesla?
Kandidatura Broumova na EHMK zásadně proměnila vnímání města i celého regionu. Město se díky intenzivní práci kulturních pracovníků a pracovnic, zapojení mnoha partnerů, a především pak díky podpoře ze strany jeho obyvatel nesmazatelně zapsalo na kulturní mapu Česka i celé Evropy. V průběhu tří let, kdy se kandidatura a na ní navázané projekty připravovaly, se podařilo sehnat finanční podporu celkem 12 milionů korun z různých zdrojů. Díky této podpoře započala řada významných projektů, realizovaly se společenské akce a podpořila se soudržnost místní komunity.

Jak pokračujeme?

Jaká bude budoucnost bez titulu?

Projekt byl a je příležitostí k rozvoji celého kraje, i díky tomu, že byl připravován dlouhodobě bez ohledu na to, jaký bude výsledek soutěže. Mezinárodní porota jeho koncept velice ocenila a doporučila ho posouvat dál. Dlouhodobá strategie Broumova, vycházející z bezmála dvaceti let společného úsilí, se opírá o jednomyslnou institucionální podporu a pevnou síť evropských partnerů. Projekty, které byly součástí přihlášky, budou pokračovat i v příštích letech, díky čemuž město neztratí svůj velký kulturní potenciál. 

Na čem se teď pracuje?
Dále se bude rozvíjet koncept kreativního poutnictví a další projekty. Pokračuje například budování moderního prostoru pro Městskou knihovnu v Broumově, která se tak stane místem pro setkávání a kreativitu. Pokračuje také projekt OnStage podporující inkluzi sociálně znevýhodněných dětí. Nadále běží grantová výzva Máme rádi Broumov(sko) a dotační program Královéhradeckého kraje. Díky kandidatuře se Broumov stal součástí mezinárodního projektu URBACT IV, který posiluje udržitelný rozvoj měst prostřednictvím výměny zkušeností a šíření znalostí mezi evropskými partnery. Nadále se rozvíjí i model zádrže vody v krajině. V několika broumovských obcích již probíhá jeho implementace.
Bude probíhat spolupráce s Budějovicemi 2028?
Již při postupu do druhého kola soutěže si Broumov společně s Českými Budějovicemi deklaroval partnerství, které nastavilo přátelské a respektující prostředí nejen v rámci soutěže, ale i po ní. Aktuálně se dojednávají přesné kontury vzájemné spolupráce pro příští léta, kterou stvrdí společné memorandum na začátku roku 2024. Blíže to, co společně plánujeme, představíme v polovině února na budějovickém (PERMA)KULTURNÍM FÓRU.