Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít


Broumov a Budějovice pokračují v kreativní pouti

Téma spolupráce je pro nás nesmírně důležité a snažíme se, aby spojení s našimi partnery prospívala. S Českými Budějovicemi - výhercem titulu Evropské hlavní město kultury 2028 máme od začátku soutěže skvělý vztah, který nemá v rámci soutěže obdoby.

Významným vyústěním tohoto vztahu bylo uzavření memoranda o spolupráci mezi Českými Budějovice 2028, z. ú. a Nadačním fondem Broumov – město kultury, jakožto druhým finalistou soutěže. Podpis dokumentu otevírá nové možnosti a posiluje vzájemné úsilí ve prospěch kulturní udržitelnosti. Spolupráce bude důležitým prvkem pro naplňování cílů EHMK nejen v národním, ale i mezinárodním měřítku. Zahrnuje oblasti jako kulturní a umělecký program, strategie, marketing a PR, cestovní ruch, kreativní vzdělávání a práci s veřejností.

 Starosta města Broumov podepisuje memorandum o spolupráci

“Děkujeme Českým Budějovicím 2028 za možnost  být  součástí  (PERMA)KULTURNÍHO FÓRA. Bylo pro pro všechny přítomné nesmírně obohacující. Vzájemná spolupráce nabývá konkrétnější podoby i díky podepsání Memoranda o spolupráci za přítomnosti primátorky Českých Budějovic Dagmar Škodové Parmové a starosty města Broumov Arnolda Vodochodského. Stejně jako nás České Budějovice 2028 přivítaly jako plnohodnotného partnera na (PERMA)KULTURNÍM FÓRU, tak i my zveme České Budějovice ke kulatému stolu v Broumově, v rámci projektu Closing the Gap organizovaném ve spolupráci Vzdělávacího a kulturního centra Broumov a European Network of Culture Centres. Těšíme se na vše, co toto inspirativní setkání přinese budoucnosti.” Marie Silondi, koordinátorka navazujícího projektu broumovské kandidatury na titul EHMK. 

Letošní ročník (PERMA)KULTURNÍHO FÓRA, přivítal významné řečníky jak z domácí, tak zahraniční scény. Byl rozdělen do dvou dnů: První den (PERMA)KULTURNÍHO FÓRA byl plný živých diskusí a panelových debat na téma udržitelnosti a péče o kulturu. Druhý den pak následovaly praktické workshopy, které rozvinuly témata z prvního dne do konkrétních akcí a projekcí pro budoucnost. Členky a členové delegace z Broumova se na konferenci podělili o své zkušenosti a zároveň si odvezli spoustu inspirace a nových myšlenek, které budou moci aplikovat v dalších projektech. 

"(PERMA)KULTURNÍ FÓRUM je největší kulturní konferencí ve městě a pro realizaci programu EHMK je zcela zásadní. Poskytuje platformu pro kulturní aktéry, aby diskutovali, plánovali a spolupracovali na budoucích kulturních projektech a to celé s mezinárodním přesahem. Jsme nadšeni, že zájem o tuto událost rok od roku stoupá. Letos jsme zaznamenali účast více než sta lidí a to nejen napříč Českou republikou, ale také Evropou." uvedla Anna Hořejší, kreativní ředitelka Českých Budějovic 2028. 

Starosta a radní pro kulturu z Broumova stojí před radnicí v ČB