Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

Test

Tanec

Kulturní dopady
Nejvíce přímých dopadů je sledováno v kulturní oblasti. Jedná se zejména o posílení kultury ve městě – rozšíření a zpestření kulturního programu, nově vznikající instituce a profesionalizace těch stávajících. Navazují se nová partnerství mezi institucemi, umělci i městy, národní i mezinárodní. Vzniká nová kulturní infrastruktura, zvyšuje se participace místních obyvatel – častější návštěvnost kulturních událostí i vlastní zapojení.

V některých městech dochází i k dlouhodobému navýšení pracovních míst v odvětví kultury. Titul, nebo už jen samotná kandidatura, pomáhá navázat vztah mezi kulturními organizacemi, obyvateli a místními politickými autoritami. Kultura je chápána jako důležitý nástroj rozvoje města a získává svůj prostor. Důležitým kritériem kandidatury je také vznik kulturní koncepce, nepostradatelného dokumentu pro udržitelný rozvoj tohoto odvětví v daném městě.

Ekonomické dopady

Kandidatura na EHMK s sebou přináší pozitivní dopady na lokální ekonomiku, samotný titul pak tyto dopady může rozšířit i na celonárodní úroveň. Ekonomické dopady jsou však spíše nepřímé, propojené s kulturní oblastí, a proto je často problematické je přesně vymezit. Z posíleného (kulturního) turismu i vyšší participace místních obyvatel plyne pro danou oblast více peněz – a to nejen v oblasti kultury. Když se v roce 2015 stala držitelem titulu Plzeň, 580 akcí zde navštívilo zhruba 1,2 milionu návštěvníků a jejich výdaje dosáhly 560 mil. Kč. Co se týče národní úrovně, titul EHMK v Plzni obohatil veřejné rozpočty zhruba o 164 mil. Kč.

Obecně kandidatura či samotný titul působí pozitivně na vznik nové infrastruktury, urychluje proces jejího vzniku. Vylepšená kulturní, dopravní, turistická či občanská infrastruktura jsou často nezbytné pro získání titulu. Nová výstavba zvyšuje životní úroveň ve městě – stejně ji však ovlivňuje i udržitelný přístup k budovám, které zde už stojí. Hledání nových využití, investice do jejich obnovy či zachování současného stavu.

Příklady rozvoje nevyužívaných průmyslových budov lze najít jak v Plzni, tak v Ostravě. DEPO 2015 v Plzni, původně prostor bývalé vozovny městských dopravních podniků, bylo v rámci příprav na EHMK 2015 přebudováno na kreativní zónu. V Ostravě prošla revitalizací například Dolní oblast Vítkovice, která nyní slouží jako vzdělávací, kulturní a společenské centrum mimo jiné hostící známý multižánrový festival Colours of Ostrava.

Politické dopady
Titul do jisté míry působí jako katalyzátor v oblasti vztahů kulturních institucí a správy města. Oba zmíněné ‚, tábory ‘‘ mají totiž jeden společný cíl, a proto navazují krátkodobé (kandidatura na EHMK) i dlouhodobé (obnova města) spolupráce. Dochází tedy k posílení vztahů mezi kandidujícím městem a kulturními organizacemi a k přehodnocení pozice kultury v rozvoji města (a oblastech sociálního začlenění, hospodářského rozvoje a cestovního ruchu). S tím souvisí vznik kulturní koncepce a dalších rozvojových dokumentů, vytváření nových platforem pro spolupráci organizací, struktur a procesů.

Zkvalitnění vztahů mezi správou města a jeho kulturními subjekty se zakládalo v některých městech také na skutečnosti, že kultura pro mnohé obyvatele začala symbolizovat kromě příležitosti rozvíjet město i vyšší kvalitu života v něm a jeho konkurenceschopnosti k okolí.

Sociální dopady
Studie v průběhu let vypovídají, že titul zvyšuje zájem veřejnosti o kulturu a také chuť na ní participovat, zkoušet nové věci nebo objevovat nová místa. Ukazuje se, že obyvatelé hostitelských či kandidujících měst pak pociťují větší hrdost na své město i region, budují si k nim i místním obyvatelům silnější vztah, což má pozitivní dopad na danou komunitu. EHMK pomáhá zapojovat kulturní i národnostní menšiny a otevírá diskuse nad různými tématy města a veřejného prostoru.