Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít


TÝM

ANNA SMÉKALOVÁ

ANNA SMÉKALOVÁ

Bývalá členka týmu | koordinátorka pro místní participaci 

Anna vystudovala Dějiny evropské kultury a Komparatistiku na Univerzitě Karlově. Část studia strávila na pařížské Sorbonně. Pracovala jako lektorka v Národní galerii ve sbírce moderního a současného umění a projektově spolupracovala s dalšími osvětovými a vzdělávacími institucemi. Aktivně se věnuje experimentální divadelní tvorbě a rozvoji kulturního centra Hoprich na faře v Martínkovicích, kde v současnosti pracuje na přípravě rezidenčního programu zaměřujícího se na umělecko-výzkumné a vědecko-výzkumné projekty s výstupy v oblasti vzdělávání.

Broumovsko si pro svůj život s rodinou vybrala jako místo, kde lze žít soustředěně, pomalu a plně v souladu s jejími hodnotami. Chce se zde zabývat budováním aktivní občanské společnosti, kterou společně s adaptabilitou, diverzitou a solidaritou považuje za základní pilíř budoucnosti Evropy.