Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

Zahájení Esch-sur-Alzette 2022

Tým kandidatury navštívil ve dnech 26.-27. února druhé největší lucemburské město Esch-sur-Alzette, které letos hostí společně s litevským Kaunasem a srbským Novim Sadem titul Evropské hlavní město kultury. Zahajovací ceremoniál byl vzhledem k probíhající válečné katastrofě v Evropě střídmý, mnohé účinkující kapely vyjadřovaly sounáležitost a podporu Ukrajině. I naše delegace byla myšlenkami na východě, pevně ale věříme, že o to podstatnější je hledat propojení v Evropě skrze kulturu, sdílení společných hodnot a zdůrazňování témat, která nás spojují, a nikoliv rozdělují.  

 

Foto: Kulturně-komunitní centrum Bâtiment IV, bývalá administrativní budova oživená díky EHMK, hostí pod jednu střechu na stovku umělců / Slavnostní zahájení kandidatury 

Esch býval ocelářským srdcem regionu. Od zastavení výroby na konci 90. let prochází jeho někdejší průmyslová čtvrť Belval revitalizací. Sídlo zde našla univerzita nebo Rockhal, největší koncertní síň v zemi a také dva výstavní počiny, které vznikly v rámci kulturního a uměleckého programu Esch 202222. Právě této proměně, hledání nové identity místa a jeho obyvatel nebo dopadu lidské činnosti na životní prostředí se věnuje nová výstava s názvem Remixing Industrial Pasts, které předcházel rozsáhlý interdisciplinární výzkum ve spolupráci s Lucemburskou Univerzitou a Lucemburským centrem pro současnou a digitální historii. Další industriální prostor Belvalu pak hostí interaktivní výstavu instalací řady předních světových umělců, kteří pracují s digitálními technologiemi, nazvaná Hacking Identity. Zárukou vysoké kvality a inovativního přístupu bylo kurátorské duo Anett Holzheid a Peter Weibel z Centra umění a médií (ZKM) Karlsruhe. Anett Holzheid působí na ZKM jako kulturní a mediální vědkyně, kurátorka a také organizátorka akcí nejrůznějších formátů propojujících umění, vědu a občanskou participaci. Petr Weibel je mnoha mezinárodními cenami ověnčený rakouský mediální teoretik, postkonceptuální umělec, kurátor a také ředitel ZKM, který se už léta řadí mezi přední evropské osobnosti umění nových médií a je významným svorníkem mezi uměním a vědou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: proměna industriální čtvrti Belval v kulturní centrum

Navštívili jsme mimo jiné i nově otevřené prostory městské galerie současného umění Konschthal. Její sídlo umístěné do budovy s industriální minulostí nacházející se v přistěhovalecké části Esche určuje její zaměření na mezigenerační dialog a společensko-kulturní otázky. K zahájení roku titulu byla otevřena výstava místního intermediálního umělce Filipa Markiewicze nazvaná Instant Comedy. Výtvarník vede ve své vizuální eseji diváky k zamyšlení nad tím, jak naše vnímání světa, historie, umění či politiky ovlivňuje neustále proudící tok zpráv a vizuálního obsahu na sociálních sítích, z něhož už téměř nedokážeme vystoupit.   

 

Foto: Jedním z ústředních témat kandidatury bývalého „ocelářského srdce“ regionu bylo hledání nové identity. Vysoké pece v industriální čtvrti Belval vychladly, místo nich tepe prostorem digitální umění.

Charakter příhraničního města Esch-sur-Alzette s více než 35 tisíci obyvateli, které hostí titul EHMK společně s 10 lucemburskými a 8 francouzskými obcemi, určuje soužití více než 120 národností a jejich kulturní rozmanitosti, na straně druhé se město potýká se společenskou roztříštěností nebo vysokou nezaměstnaností. Velkou výzvou se tak stává vytváření dobrého sousedství. Nabídnout otevřený prostor pro společné setkávání a tvoření mládeže i dospělých se proto snaží i kulturně-komunitní centrum Bâtiment 4, které bylo nedávno otevřeno v dlouho nevyužívaných kancelářských prostorách jedné z fabrik na okraji Esche. Právě zisk vlastní budovy, kam se mohlo přesunout vícero spolků a uměleckých skupin, urychlila kandidatura Esche na titul EHMK. I s nimi zůstáváme v kontaktu a jsou nám inspirací.