Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít


Úspěch Broumova si přejeme všichni

Rozhovor s hejtmanem Královéhradeckého kraje Martinem Červíčkem o podpoře kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje nedávno schválilo finanční podporu Broumova 2028. Panovala v tomto bodě shoda nebo se nad podporou diskutovalo?

Královéhradecký kraj a jeho zastupitelé vyjádřili broumovské kandidatuře podporu udělením záštity již v roce 2020. Je to jeden z příkladů krajské podpory příhraničních oblastí, jejich rozvoje a zachování významných kulturních památek pro další generace. Kandidatura je obrovskou příležitostí pro celý náš region, jehož je Broumov součástí. Věřím, že stejně tak to vidí i všichni krajští zastupitelé, kteří jednomyslně finanční podporu kandidatury na posledním jednání schválili. Je to jasný důkaz toho, že si všichni úspěch Broumova přejeme.

Na co bude finanční podpora určena a je něčím podmíněna?

Kandidaturu jsme již podpořili na samotném začátku příprav a hodláme v ní pokračovat. Připraveno na to máme více jak 107 milionů korun, které rozložíme mezi roky 2023 až 2029. Pro získání dotace je samozřejmě potřeba zisk titulu. Věřím ale, že v červnu tuto podmínku Broumov splní. Peníze půjdou na částečné pokrytí programových výdajů, marketing a komunikaci, produkci nebo provozní výdaje.

Jak Vy sám hodnotíte kandidaturu Broumova na Evropské hlavní město kultury – podporujete ji?

Myšlenka Broumova jako Evropského hlavního města kultury 2028 je výjimečný projekt, který znamená obrovskou příležitost vrátit celému Broumovsku jeho zapomenutou slávu. Region má bohatou historii, na kterou můžeme navázat a dále ji rozvíjet. Titul, o který Broumov usiluje, neznamená jen prestiž, ale především to, že jeho nositel bude centrem kulturního dění a místem setkávání hostů z celé Evropy. Není to jen o tom jednom roce 2028, ale i o rocích, které předcházejí a které budou následovat. Už před rokem 2028 se v Broumově uskuteční celá řada společenských a kulturních akcí, kdy se zde budou lidé setkávat a značka Broumov – Evropské hlavní město kultury 2028 bude slyšet na každém kroku.

Překvapilo Vás, že kandiduje zrovna sedmitisícový Broumov?

Samotná kandidatura mě nepřekvapila, protože Královéhradecký kraj je partnerem od začátku. Vzpomínám si, když za mnou Marie Silondi a její tým přišli a celou myšlenku mi představili. Tehdy mi své nadšení předali a já se tak z pozice hejtmana podílím na samotné přípravě kandidatury a zároveň společně s Královéhradeckým krajem projekt podporuji.