Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít


Svatojiřská pouť na Broumovsku

Ve dnech 21.–23. dubna se v Otovicích uskutečnil druhý ročník obnovené Svatojiřské poutě. Bohatý program zahrnoval koncerty, procesí od kostela ke kostelu, tvůrčí dílnu, mši svatou i volnou zábavu pro děti a dospělé. Pouť byla určena všem zájemcům a poutníkům z České republiky i Polska.

Poutnický předprogram byl zahájen v pátek 21. dubna v 17 hodin úklidem poutnické stezky v rámci Dne Země. Ve 20 hodin se pak program přesunul do otovické Villy Strooikaas, kde se uskutečnily koncerty kapel Kvadrata Supro a Audio Attaché. Hlavní program odstartoval v sobotu 22. dubna Svatojiřskou poutí z Otovic do Martínkovic. Poutníci se shromáždili v 10:30 u kostela sv. Barbory v Otovicích, kde zároveň proběhla komentovaná prohlídka kostela. Následovalo procesí k martínkovickému kostelu sv. Jiří a Martina. Dále následovalo vyprávění o pouti s paní Hannelore Erber a tvůrčí dílna na faře Hoprich.  Od 14:00 pak na všechny zájemce čekal v Otovicích „Na písku“ doprovodný program a volná zábava pro děti i dospělé spolu s hudebním programem a občerstvením.

Obnovení dávné tradice se ujaly obce s podporou místních spolků a nadšenců z Martínkovic a Otovic v čele s Annou Smékalovou, Kristýnou Kvapilovou a Štěpánem Přibylem, pro které je význam poutě důležitý zejména v rovině přátelského sousedského setkávání a také v návaznosti na historický kontext přelomu 19. a 20. století.

„S radostí můžeme i letos zvát k sousedskému setkání prostřednictvím Svatojiřské poutě. Po chystání loňského "zkušebního" a možná až nad míru euforicky očekávaného ročníku zbyla hlavně radost z naplnění myšlenky v dnešní době tak potřebného propojování lidí s cílem vzájemné empatie a pomoci. Myslím, že Anna, Kristýna i já vnímáme uvolněnou formu potkávání místních i poutníků vzdálenějších jako podstatný díl skládačky spoluutváření veřejného prostoru. Nyní již s napětím očekáváme predikci počasí a těšíme se na hojnou účast při druhém ročníku znovuobnovené Svatojiřské poutě – z Otovic do Martínkovic,“ říká Štěpán Přibyl. 

Svatojiřská pouť je partnerskou akcí Broumova 2028, který kandiduje na Evropské hlavní město kultury. Hlavním tématem kandidatury je myšlenka kreativního poutnictví, které vybízí každého z nás k tomu, abychom aktivně a společně řešili výzvy dnešní Evropy. 

 

Kateřina Ostradecká

Broumov 2028

T: +420 723 282 214