Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít


Setkání k budoucnosti česko-polské spolupráce

V pátek 10. 5. se v Broumově konalo setkání Budoucnost evropské spolupráce a financování v oblasti kultury a cestovního ruchu, na kterém se sešli zástupci Polska a Česka, aby se dozvěděli o možnostech vzájemné spolupráce.

Setkání navazuje na projekty vzniklé v rámci kandidatury Broumova na EHMK 2028, kde byla mezinárodní spolupráce jedním z velkých témat. Přirozeně se nabízí prohloubení spolupráce s našimi polskými sousedy, kteří jsou nám nejblíž. Pan Sebastian Pacyna z odboru Program evropské územní spolupráce přišel s myšlenkou setkání, jehož následné organizace se chopila Marie Silondi, koordinátorka projektu Broumov 2028+ a ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím zorganizovali konferenci, na které se sešli zástupci a zástupkyně organizací působících na poli kultury a cestovního ruchu z Čech i Polska. Setkání se uskutečnilo i díky podpoře Ministerstva kultury ČR.

Cílem setkání bylo seznámit účastníky se současnými dotačními programy, v rámci kterých je možné žádat o finanční podporu na přeshraniční či evropské spolupráce a také představit evropská témata pro další programové období do roku 2028. Obě tato témata představil pan Roman Klíma z odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, Oddělení evropských grantů Královéhradeckého kraje. Na pódiu také prezentoval pan Sebastian Pacyna z RPK ve Wałbrzychu (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), který hovořil o spolupráci obou zemí v programu Interreg Europe.

Poslední formální fází setkání byla burza partnerství, tedy prostor pro síťování a propojování mezi organizacemi z Broumovska a Polska. Účastníci se rozdělili do skupin podle zaměření (kultura, hudba, cestovní ruch,…) a diskutovali své záměry, předávali si kontakty a zjišťovali možnosti spolupráce. Diskuze posléze pokračovala i na neformálním obědě.

„Přeshraniční spolupráce je cestou, jak tvořit udržitelnější projekty. Někdy i pohled z druhé strany hranic může přinést úplně jinou perspektivu a s ní i nové nápady. Podařilo se vytvořit atmosféru pro živou diskusi a já doufám, že stojíme u zrodu nových projektů. Myslím, že jsme se nesešli naposledy a budeme se snažit dál podporovat aktéry na poli kultury a cestovního ruchu v propojování se s mezinárodními partnery.“ Říká k setkání pořadatelka Marie Silondi.