Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít


Ministr kultury Martin Baxa navštívil Broumov(sko)

Ministr Baxa na pozvání hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka zavítal do Broumova.  Jeho první kroky vedly do broumovské knihovny, která získala dotaci z Ministerstva kultury z prostředků Národního plánu obnovy ve výši 40 mil Kč na projekt Vznik kulturního a kreativního centra – Městská knihovna v Broumově. Tam ho potěšila ředitelka knihovny Marta Lelková vlastnoručně upečeným chlebem, který se naučila péct díky výzvě Kreativního poutnictví Broumova 2028. 

V broumovském klášteře se Martin Baxa zúčastnil jednání se zástupci týmu Broumov 2028 a Agentury pro rozvoj Broumovska. Diskuse se týkala pokračování spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru v oblasti kultury a kreativity, která přinese nejen další rozvoj města a regionu, ale také posílí jeho reputaci. Marie Silondi k návštěvě řekla: „Byli jsme rádi, že jsme mohli představit projekty kandidatury, ve kterých pokračují naši programoví partneři a v nichž pokračujeme společně, například projekt OnStage – Na jeviště, Urbact nebo Kreativní učení. A představili jsme také naše propojení s Budějovice2028” 

Ministra Baxu potěšilo, že spolupráce mezi jednotlivými aktéry kulturního života v regionu opravdu funguje a ocenil aktivitu, která vznikla během kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028, a která pokračuje i nadále. “Z vlastní plzeňské zkušenosti vím, že i samotná kandidatura má mnoho pozitivních dopadů, posiluje vztah občanů k městu i regionu, pomáhá rozvíjet mezikulturní dialog a navazovat nová partnerství a přirozeně zvyšuje reputaci kandidujícího města. A co je skvělé, je to, že broumovské projekty pokračují. Setkal jsem se s aktéry broumovského dění a bylo to skvělá diskuse.” Komentoval setkání ministr na svém oficiálním facebookovém profilu

Závěrem se ministr setkal s děkanem broumovské farnosti Martin Lanžim, který ho provedl barokním skvostem, kostelem svaté Markéty v Šonově.