Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít


Kulturní projekty ožívají díky podpoře Královéhradeckého kraje

Přihláška (BidBook) města Broumov na Evropské hlavní město kultury 2028 byla nabitá skvělými projekty a iniciativami. Svými nápady do ní přispěli umělci, organizace i jednotlivci. Královehradecký kraj zareagoval na potřeby kulturní scény v regionu vypsáním dotační výzvy. V rámci dotačního programu a mimořádných účelových příspěvků byly rozděleny 3 miliony korun, které šly na podporu realizace aktivit spojených s přihláškou Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028. O finanční příspěvek bylo možné žádat od října do listopadu loňského roku. O výsledcích rozhodlo zastupitelstvo kraje koncem března. 

Díky myšlenkám kandidatury Broumova na EHMK 2028 a finanční podpoře Královehradeckého kraje v tomto roce ožije řada projektů, které přispějí ke kulturnímu životu na Broumovsku. Děkujeme Královehradeckému kraji, že máme silného partnera, který aktivně podporuje sdílenou vizi, pomáhá rozvíjet region a posiluje spolupráci mezi kulturními aktéry, iniciativními jedinci, organizacemi i obcemi. 

Podpořené projekty z výzvy Podpora realizace aktivit spojených s přihláškou Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028: 

Poutník v příhraničí 

Žadatel: město Broumov 

Projekt se zaměřuje na utužení vztahů s polskými partnery, rozvíjí možnosti turismu, které jsou zároveň šetrné k přírodě a posiluje infrastrukturu a služby v regionu. V rámci projektu bude například fungovat autobusová linka Broumov-Nowa Ruda, která nabízí ekologickou a dostupnou variantu cestování nejen za kulturou. 

Bigboš Křinice 2024 

Žadatel: Bigboš z.s. 

Bigboš je oblíbeným hudebním festivalem pro obyvatele Broumovska i celého Královehradeckého kraje. Letos proběhne již 19. ročník. Každoročně se na něm vystupují významní interpreti a součástí je i program pro děti. Peníze z dotace poslouží na rozšíření kvalitního programu pro děti i dospělé. 

Broumovská kytara 2024 

Žadatel: Imodiumband z.s. 

Dalším skvělým hudebním festivalem, který získal podporu královehradeckého kraje je Broumovská kytara. Letošní 28. ročník opět přispěje k pestrému kulturnímu vyžití v Broumově. Multižánrový program každoročně přiláká občany i turisty všech věkových kategorií.  

Podpora rozvoje lokální cirkulární ekonomiky skrze kulturu 

Žadatel: FortArt z.s. 

Prostřednictvím dotace bude podpořena celá řada aktivit, které podpoří obyvatele regionu v udržitelném životním stylu. Prostřednictvím přednášek, workshopů a uměleckých projektů ukáží, že upcyklace je skvělým způsobem, jak obohatit život a přispět k udržitelnosti života na planetě. 

Tiskaři ze stodoly 

Žadatel: Jakub Horský (Studio Upupaepop

Získání dotace je jedním z prvních kroků k vytvoření tiskařského centra v obci Martínkovice, které bude atraktivní nejen pro místní obyvatele, ale i pro celosvětovou veřejnost. Hlavní vizí je otevřít rozsáhlou sbírku historických tiskařských strojů, knihtiskařského a grafického vybavení veřejnosti a vrátit jim jejich původní účel a funkci. 

Across the Border 

Žadatel: Asociace regionálních aktivit z. s.  

V rámci projektu proběhne realizace 8 uměleckých instalací na Broumovsku a polské straně hranic. Cílem je spojit současné umění, které využívá upcyklaci materiálů a podpořit udržitelný cestovní ruch. 

Sympozium ilustrace 2024 

Žadatel: LUSTR festival ilustrace z.s. 

Jedinečné výtvarné sympozium zaměřené výhradně na ilustraci. Cílem je přiblížení tvorby současných umělců nejen občanům Broumova. Sympozium ilustrace proběhne v dubnu. Buďte u toho s námi. Přečtěte si o sympoziu více ZDE.

Pivo, hlína, pavlišov 2024 

Žadatel: A stuio Rubín o.p.s. 

Druhý ročník pouti s cílem oživit a inovovat tradici sekulární martínkovické pouti. Projekt vychází z místních událostí a legend, které oživuje a umělecky transformuje.  

Hortus Musicalis Broumov 2024 

Žadatel: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s. 

Záměrem projektu je prohloubení nebo navázání spolupráce v hudební oblasti sound artu a experimentální hudby mezi Českou republikou a partnery v zahraničí (Norsko, Gruzie).  

DOBRÉ DÍLO. Bouška – Opasek – Kryl 

Žadatel: Agentura pro rozvoj broumovska 

Uvedení divadelní hry DOBRÉ DÍLO. Bouška – Opasek – Kryl v prostorách Broumovského kláštera. Hudebně divadelní inscenace bude určena pro návštěvníky všech věkových kategorií. 

 

Podpořené projekty v rámci mimořádných účelových příspěvků Králohéhradeckého kraje

Kreativní učení v Královehradeckém kraji 

Projekt Kreativního učení Centra uměleckých aktivit HK propojuje umělce a školy, díky tomu přináší do výuky novou perspektivu a učí studenty přemýšlet jinak. Kreativně se učí třeba i v 7. B broumovské Hradební školy. 

Živoucí pomezí 

Živoucí pomezí je projekt Muzea Náchodska a jeho partnerů, který podporuje zdravý lokální patriotismus a pozitivní vztah k místu, v němž žijeme. 

Pilotní aktivity nově vzniklého Centra architektury Královéhradeckého kraje 

Projekt Studijní a vědecké knihovny HK: Poskytování informační podpory ohroženým sociálním skupinám v knihovnách a zvyšování povědomí o významných místech Královéhradeckého kraje se zvláštním zřetelem na oblast Broumovska.