Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

Identita Broumova: druhý workshop

O tom, jak se začala tvořit nová vizuální identita města, jste se mohli dočíst již v minulém příspěvku. Z první diskuse vzešla doslova bouře myšlenek, kterou v následujících týdnech třídili a tříbili v Unicorn Attacks.

Během druhého workshopu 9. 12. 2021 jsme prošli možné koncepty a dále nad nimi diskutovali. Výsledek by měl sloužit nejen jako podklad pro zadání k tvorbě nové vizuální identity města, ale také jednoduše pojmenovat, čím je Broumov unikátní, a proč má smysl v něm žít, studovat, pracovat a tvořit. 

Nyní nás čeká finalizace výstupů a následné setkání se Studiem Najbrt, kde celou přípravu vizuální identity konzultujeme. V další fázi budou osloveny 3 grafická studia pro výběrové řízeni. Naším cílem je s vítězným studiem prohloubit spolupráci, umožnit jim delší dobu v Broumově být, tvořit a setkávat se s místní komunitou, které má nová vizuální identita sloužit.