Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

Hlasujte pro své srdcové projekty

Do letošního veřejného hlasování postupuje 8 projektů z Broumov(sk)a, které budou soutěžit o vaši přízeň. Díky veřejnému hlasování můžete rozhodnout, jaké projekty na Broumovsku chcete. Hlasování bude spuštěno symbolicky 17. listopadu a potrvá do půlnoci 30. listopadu 2022 na následujícím odkazu: https://application.decision21.org/mame-radi-broumovsko-2022. Mezi projekty s nejvíce hlasy se rozdělí až 180 000 Kč.  

Jak na hlasování?  

Jednoduše! Potřebovat budete jen připojení k internetu a mobilní telefon. Hlasovat můžete na výše uvedeném odkazu od 17.11. do 30.11., a to vždy pouze jednou. Po zadání telefonního čísla vám na mobil přijde SMS zpráva s unikátním kódem. Ten vyplníte na webové stránky a je to  můžete hlasovat! Máte celkem tři hlasy, které můžete rozdělit mezi tři libovolné projekty. Každé telefonní číslo lze použít pouze jednou. Hlasování se zúčastnit může kdokoliv z Broumovska starší 12 let. 

A jaké projekty se ucházejí o vaši přízeň?  

Jsou rozmanité a z celého našeho regionu. Pojďme si je představit: 

 

Projekt: Obyčejně neobyčejní 

Žadatel: Jindřich Novotný 

Podcast Obyčejně neobyčejní je projekt, který založili čtyři studenti v lednu 2022. Jedná se o sérii rozhovorů, která seznamuje posluchače s obyčejnými lidmi z Broumovska, kteří dokázali neobyčejné věci ve svém oboru. V každé epizodě mají posluchači možnost seznámit se s příběhem daného hosta a dozvědět se, jaká cesta vedla k jeho úspěchu.  Podcast je rozdělen do desetidílných sérií, kdy každý desátý díl se natáčí před živým publikem a je ozvláštněn doprovodným programem. První živé natáčení se odehrávalo v Kreslírně broumovského kláštera, kde hosty byly Petra a Karolína Soukupovy. Další živé natáčení proběhne v únoru v broumovském Infocentru, kde hostem bude Martin Stiller.  

Podcast nabízí neobyčejné příběhy, které mohou být inspirací pro mnoho mladých lidí z celého Broumovska a zároveň dává prostor pro setkávání diváků na živých natáčeních.  

A proč by měl být podcast podpořen?  Podcast je tvořen jak na Spotify, kde má audio podobu, tak i na Youtube jako video. V současné době je nahráván na jednu kameru, která je zapůjčena z Gymnázia Broumov, a nabízí pohled na celou nahrávací místnost. Podcastový tým se rozhodl zkvalitnit následující řady podcastu nákupem tří kamer, které by nabízely detailnější pohled. Zároveň se tyto kamery využijí na živých natáčeních. V rámci zachování původní myšlenky podcastu by se kamery půjčovaly Tomáši Valaškovi například pro příměstský filmový tábor. Druhou variantou je zapůjčení kamer k výuce na Gymnáziu Broumov pod odborným dohledem Michala Hnyka. 

 

Projekt: Vernéřovické zastávky 

Žadatelka: Jitka Exnerová 

Vizí projektu je revitalizace kulturního prostředí v obci Vernéřovice, zejména autobusových zastávek.
 

Zastávky jsou místem setkávání generací. Děti dojíždí na mimoškolní aktivity, do školy. Senioři cestují za službami. Turisté přijíždí navštívit národní kulturní památku – kostel sv. Michaela, archanděla a kulturní nadšenci vystupují na zastávce s cílem zažít koncertní atmosféru v Soulkostele. Cílem projektu je zpříjemnit všem generacím místo čekání a vytvořit prostor pro sousedskou komunikaci, prostřednictvím květinové výsadby, výmalby zastávek a vytvořením knihobudky. Rekonstrukce zastávek přispěje ke kultuře městské mobility, motivuje občany k omezení využití osobního automobilu, snížení uhlíkové stopy využitím ekologičtější hromadné přepravy. Hlavním pilířem projektu je účast občanů, společné vytvoření a následné užívání. 

 

Projekt: Putování za švédským bubeníkem 

Žadatel: Jan Hamerský 

Masopustní průvody z Broumova vymizely, a to je velká škoda. Pojďme si připomenout pověst o švédském bubeníkovi, který straší v křinickém lese od zimy roku 1647, kdy se pod polickou horou Hvězda střetla dvě hladová a zubožená vojska, císařské a švédské.  

Putování za švédským bubeníkem začne 18. 2. 2023 na kostelním náměstí v Broumově, v jehož zdech dodnes vězí kule z Třicetileté války. V průvodu bude vřele přivítán kdokoliv, kdo si předem připraví divokou maškaru stylem co dům dal a pobere co nejvíc chleba a špekáčků. Masopustní rej se vydá za hudby a obecného veselí k restauraci Amerika, kde proběhne vojenskými písněmi proložená přednáška o bitvě pod polickou horou, zatímco ti mladší si budou moct vyzkoušet život běžného žoldnéře; od šermu po pohyb v bojovém útvaru. Restaurace Amerika pro začátek nabídne něco teplého na zahřátí a opékání špekáčků už bude na maškarách. 

 

 
Projekt: Hmyzí dům v Pellyho parku 

Žadatel: MC MaMiNa, z.s. 

Naším záměrem je vybudování hmyzího domu v Pellyho parku v Polici nad Metují.  

Prospěšného hmyzu na planetě ubývá. Hmyz je velmi důležitý a je potřeba, aby měl kam naklást svá vajíčka, ze kterých se vylíhnou larvy, a nakonec se vyvine dospělý jedinec. Chceme jeden takový dům vytvořit na místě, kde je nejen potřeba, ale kde zkrášlí a zútulní prostor, kde se setkávají celé rodiny.  

Pellyho park je v centru města a začíná se po letech probouzet k životu. Věříme, že hmyzí dům přispěje k větší návštěvnosti místa. Děti si budou moci prohlédnout hmyzí život přímo z první ruky a do samotné stavby je zapojíme. Bude opravdu velký a do jeho zabydlování zapojíme co nejširší okruh lidí. Děti si v Pellyho parku budou nejen hrát, ale přímo na místě se budou praxí učit o přírodě.  

 

Projekt: Zasaď strom, postav stůl, prones slovo! 

Žadatel: Nadační fond Gymnázia Broumov 

Oživení gymnaziálního dvora – zelení, mobilní venkovní učebnou, kulturními a společenskými akcemi. Naučme studenty zahradu budovat, učit se v ní i relaxovat. Zlepšeme prostředí školy i její okolí. Změňme dvůr v inspirativní prostředí, vytvořme výukový, sociální i kulturní prostor, nejen pro gymnazisty, ale i žáky dalších škol, rodiče, veřejnost.  

Díky projektu dojde k následujícím aktivitám:  

1) Kultivace zeleně – bylinková zahrádka, zasazení dvou, tří vzrostlých stromů dle výběru studentů i žáků ZŠ Hradební  

2) Učme se spolu venku – vzájemná pomoc ve výuce, otevření prostoru společným výukovým projektům s regionálními ZŠ i MŠ, postavení mobilní učebny z několika přenosných stolů s lavicemi a židlemi  

3) Kulturní a společenské aktivity – místo relaxace pro mládež, možnost pořádání třídních, celoškolních i regionálních akcí = otevírací program: 1. Slam May Poetry (májový open air)

 

Projekt: Amfiteátr, aneb místo pro setkávání 

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola, Teplice nad Metují 

Cílem projektu je přeměnit travnatou stráň na školním pozemku v Teplicích nad Metují na přírodní amfiteátr, který bude sloužit jako místo pro společné setkávání žáků a jejich rodičů a prarodičů. Zároveň bude prostor sloužit i jako zelená učebna pro potřeby vzdělávání žáků základní i mateřské školy. Získané finance budou použity na terénní úpravy - 3 řady hlediště budou řešeny s použitím akátových či jasanových palisádových kůlů, dotvořené vrstvou kačírku. Zadní část bude osázena keři a květinami. 

 

Projekt: Jarní radovánky s mezinárodní účastí 

Žadatel: Základní škola a Praktická škola, Broumov 

Prostřednictvím tohoto projektu chce škola navázat na mezinárodní spolupráci s polskou školou, která byla přerušena z důvodu COVIDU 19. Cílem projektu je nejen mezinárodní spolupráce a odstraňování bariér mezi školami, ale také aktivní zapojení rodičů a zákonných zástupců do dění školy. V rámci projektu budou uskutečněny „dílničky“ kde děti, žáci i návštěvníci akce budou vyrábět drobné suvenýry s jarní tematikou (materiál – dřevo, přírodniny, látky …). Dále v rámci projektu proběhne kulturní program, kde se budou prezentovat děti z MŠ, žáci školy i žáci hostující polské školy. Na závěr projektu bude společné opékání špekáčků spojené s písničkou a závěrečné poděkování všem zúčastněným. 

 

Projekt: Letem světem 

Žadatel: Základní umělecká škola Broumov 

Letem světem je multikulturní prokomponované vystoupení dětí ze Speciální ZŠ Kladská Broumov, Dětského domova Broumov, tanečních skupin a žáků a učitelů ZUŠ Broumov, lektorů (i případně dalších) – tedy propojování různých společenských a etnických skupin a podpora vzniku dobrých sousedských vztahů a nových přátelství napříč Broumovem. Nevyčíslitelnou hodnotou takové akce je veřejnosti reálně předložená spolupráce lidí, dětí z různých sociálních kruhů a vrstev = tzv. „boření předsudků a zbytečných bariér“.