Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

O postupu do finále soutěže

Zveřejněné hodnocení odborné mezinárodní poroty přibližuje průběh soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2028. Jako historicky nejmenší kandidát, který postoupil do finále, jsme zaujali myšlenkou Kreativního poutnictví – výzvou ke kulturní pouti, na kterou se může vydat kdokoliv a jejímž cílem je společně řešit řadu témat důležitých v každodenním životě každého z nás. Společně s druhým finalistou, Českými Budějovicemi, teď budeme následujícího půl roku rozpracovávat svůj plán na základě doporučení odborné poroty. Přidejte se na cestu i vy!

 

PŘEČÍST SI OFICIÁLNÍ HODNOCENÍ POROTY

 

Jak vidí hodnocení Marie?

„Do soutěže jsme vstupovali sice jako nejmenší kandidát, ale zato s obrovskou naléhavostí toho, co prožívají další evropská malá města, regiony i odlehlé a venkovské oblasti. Naše chápání kultury je široké, jeho součástí je například vztah mezi kulturou a krajinou, téma zádrže vody, nových způsobů pomalého a udržitelného turismu nebo vytváření bezpečného prostoru pro tvorbu. Máme velkou radost, že se nám podařilo vytvořit zajímavou a srozumitelnou přihlášku a přesvědčit tak porotu, že můžeme být zdrojem zkoumání a objevování pro podobná místa po celé Evropě,“ komentuje hodnocení Marie Silondi, koordinátorka Broumov 2028. 

Co nejvíce zaujalo odbornou porotu?

Celkové hodnocení ukazuje, že velikost města není rozhodující. Podle čeho se tedy vyhodnocuje, jaká města postoupí do finále? Přihlášku města, tzv. Bid Book, a jeho prezentaci vždy hodnotí porota, která posuzuje, jak kandidatura naplňuje dlouhodobou strategii města, její kulturní a umělecký obsah, plán zapojení různých skupin obyvatel i dalších Evropanů, management i celkovou schopnost projekt zrealizovat. Velmi důležité je zapojení zahraničních umělců a organizací, i to, jaká témata chce dané místo s titulem Evropského hlavního města kultury otevírat. 

Na naší přihlášce porota ocenila unikátní program, který vytváří rovnováhu mezi dědictvím a novými přístupy a propojuje kulturu, krajinu a přírodní bohatství. Vyzdvihováno bylo zapojení veřejnosti, kulturních organizací i jednotlivců do tvorby programu i kulturní strategie města. Broumov je po Hradci Králové druhým městem v kraji, které tento dokument vypracovalo, a může tak být velkou inspirací pro další menší města a regiony. Pozitivně byla hodnocena úzká spolupráce s Královéhradeckým krajem, propojení s polskými sousedy a také plán sledování a vyhodnocování celého projektu.

Jak bude pokračovat spolupráce s Královehradeckým krajem?

„Těší mě, že porota ocenila zapojení a silnou podporu Královéhradeckého kraje do kandidatury Broumova. Do tohoto regionu investujeme nemalé prostředky v souvislosti s dopravní infrastrukturou, sociální oblastí, zdravotnictvím, cestovním ruchem a kulturou, která je taktéž významnou součástí našich životů. Následná jednání o další partnerské, finanční a organizační podpoře povedeme tak, abychom přispěli k naplnění významu Broumova jako Evropského hlavního města kultury 2028,” dodává hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček. Celou podobu hodnocení najdete na webu Evropské komise

Na čem budeme pracovat?

Do finále soutěže, kde se na konci června 2023 potkáme s Českými Budějovicemi, musíme do přípravy programu zapojit další organizace, umělce a odborníky z různých částí Evropy. Dále také rozpracujeme projekty, komunikaci a propojení v digitálním prostředí a vytvoříme detailnější plán zajištění kapacit pro realizaci, dopravu a přístupnost v širším česko-polském regionu. V květnu představíme své vypracované přihlášky a budeme se připravovat na osobní návštěvu porotců v obou městech.

Jak můžete pomoci i vy?

Nebojte se odpovídat na různé výzvy, přihlásit se jako dobrovolník/dobrovolnice, sdílet své nápady, říct o tom, co se děje, kolegovi v práci nebo sledovat Facebook, Instagram nebo LinkedIn Broumov 2028.