Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

Společně za naši krajinu

Julinka, z.s. 

Místo: region Broumovsko/Police nad Metují 

Udělená částka: 30 000Kč 

Záleží nám na krajině, v níž žijeme. Cítíte to stejně? V situaci probíhající klimatické změny se můžete se spolkem JULINKA podílet svou prací na ochraně životního prostředí. Přispějeme k zádrži vody v krajině obnovou mokřadů, budováním tůní, sázením alejí či lesní výsadbou. Věříme, že pokud budou prováděny ve velkém, povedou k potřebným změnám: k zachování dostatečných vodních zdrojů a stromů pro další generace. Společná dobrovolná práce lidi sbližuje, její výsledky slouží všem, posiluje komunitu. Zapáleným zájemcům spolek pomůže se získáním peněz, třeba na novou tůň či na obnovu lesa, širší veřejnosti nabídne několik filmů s ekologickou tematikou a možnost následně své názory probrat v debatách s vybranými hosty v rámci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět Police nad Metují 2022.