Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

KULTURA

Kultura je pro mikroregion Broumovsko nepostradatelnou součástí. V návaznosti na benediktinský odkaz, historii území a revitalizaci kláštera je kandidatura na Evropské hlavní město kultury přirozeným krokem v jeho dalším rozvoji. Krokem, který může pomoci posílit roli města jako kulturního a vzdělanostního centra důležitého pro nejbližší okolí stejně jako celou republiku i zahraničí. Rozmanitost kulturního života v Broumově nevychází pouze z institucí, ale angažovaných občanů, jednotlivců i skupin. Díky nim vzniká široká škála kulturního programu, kde si každý najde to své. V kulturním přehledu tak můžete najít akce organizované městem Broumov, Vzdělávacím a kulturním centrem BroumovDDM UlitaZUŠ Broumov nebo zdejšími školami, spolky, sdruženími či jednotlivci. Právě kultura, kterou pořádají samotní občané, je nepostradatelnou částí barevné palety broumovské kultury. 

Broumovský klášter byl ve své době důležitým místem celého města jako centrum kultury a vzdělání. Klášterní gymnázium, kde benediktini předávali své vědění, je s rokem založení 1624 třetí nejstarší v Česku. Mezi jeho absolventy patří například Arnošt z Pardubic, Alois Jirásek nebo Bohuslav Balbín. Na jeho tradici dnes navazuje Gymnázium Broumov

Pohled na Broumovský klášter a klášterní zahradu se sochou v popředí

období komunismu klášter nemohl sloužit svému hlavnímu účelu – být centrem kultury a vzdělání svému širokému okolí. Už více než jedno desetiletí se do něj však daří navracet život. Důležitým bodem pro znovuvyužití kláštera byla jeho revitalizace. Tu iniciovala Agentura pro rozvoj Broumovska, která si klášter částečně pronajímá od benediktinského řádu. Velká část stále probíhající revitalizace se uskutečnila v letech 2014 a 2015 a zahrnovala nejen opravení poničených částí kláštera, ale také restaurování fresek a nábytku v klášterní knihovně nebo vybudování zázemí pro vzdělávací a kulturní akce. Bývalé benediktinské cely byly přeměněny na turistické ubytování. Obnova se dotkla také klášterní zahrady a všech jejích staveb. 

Broumovský klášter, foto: Jitka Smolíková

ZA POKLADY BROUMOVSKA
Čtěte více

ZA POKLADY BROUMOVSKA

Festival Za poklady Broumovska otevírá každé léto brány unikátní skupiny broumovských kostelů, které rozezní podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Koncerty

BROUMOVSKÁ KLÁVESA
Čtěte více

BROUMOVSKÁ KLÁVESA

Jednokolová mezinárodní soutěž Broumovská klávesa je určená pro klavíristy do 17 let (včetně). Soutěž probíhá v prostorách broumovského kláštera. foto: archiv Broumovská klávesa, z.s.

BROUMOVSKÁ KYTARA
Čtěte více

BROUMOVSKÁ KYTARA

Hudební festival Broumovská kytara se s více než dvacetiletou historií stal tradičním a pevným bodem každoročního kulturního programu města Broumova. Akce se koná v červnu v

BIGBOŠ KŘINICE
Čtěte více

BIGBOŠ KŘINICE

Spolek Bigboš z. s., jehož členové jsou zároveň členem kapely Kluci, pořádá tradiční festival v hranicích CHKO Broumovsko. Jednodenní hudební festival se každoročně koná na

MALÉ LETNÍ DIVADLENÍ
Čtěte více

MALÉ LETNÍ DIVADLENÍ

Malé letní divadlení je festival divadelních představení, který se odehrává v polovině července na nádvoří benediktinského kláštera. Pod širým nebem (v případě deště zastřešeno) zde vystupují

SYMPOZIUM ILUSTRACE
Čtěte více

SYMPOZIUM ILUSTRACE

Sympozium ilustrace, první sympozium v ČR zaměřené výhradně na ilustraci, se každoročně koná v broumovském klášteře. Po dobu čtrnácti dní nabízí návštěvníkům z řad veřejnosti

BROUMOVSKÉ DISKUSE
Čtěte více

BROUMOVSKÉ DISKUSE

Vícedenní diskusní konference s doprovodným programem se koná v broumovském klášteře vždy na začátku listopadu. Jejím cílem je pozvat do Broumova zajímavé osobnosti společenského, politického, vědeckého

POLICE SYMPHONY ORCHESTRA
Čtěte více

POLICE SYMPHONY ORCHESTRA

Police Symphony Orchestra (PSO) je mladý symfonický orchestr z Police nad Metují. Zaměřuje se na populární a filmovou hudbu, rock, swing a klasiku. Dnes orchestr

BOARD CLUB BROUMOV
Čtěte více

BOARD CLUB BROUMOV

Skupina mladých nadšenců z Board Clubu Broumov, která organizuje více než 10 let letní sportovně-kulturní akci BCB Summer Jibbing, v letech 2019–2021 vybudovala areál s názvem

ZUŠ BROUMOV
Čtěte více

ZUŠ BROUMOV

Základní umělecká škola v Broumově je prostorem pro rozvíjení talentu dětí i dospělých. Historie školy se datuje již od roku 1951 a spolu s pobočkami