Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

HISTORICKÉ CENTRUM

Turisté mohou obdivovat historické jádro města Broumova, které je na seznamu chráněných památek jako městská památková zóna. Má půdorys tzv. slezského typu – dvě hlavní ulice, které se sbíhají u Horní a Dolní brány a procházejí zastavěným prostorem. Vymezují tak náměstí (velké a malé) lemované měšťanskými domy. Konečný vzhled však vychází z empíru a historizujících slohů 19. století. Na náměstí se nachází Stará radnice sloužící již od 13. století jako fojtův dům. Od roku 1419 jedna z nejstarších radnic v českých poddanských městech. Celkovou přestavbou prošla radnice roku 1838 a poslední úpravy byly dokončeny roku 1994. Dominantou náměstí je barokní Mariánský sloup vytesaný z jednoho kusu kamene. Sloup pochází z dílny Jana Brokofa a na jeho vrcholu je socha Madony s Ježíškem. Do dnešní doby se dochovaly také pozůstatky městských hradeb a parkánů.

foto: archiv IC Broumov

 

Mariánský sloup na Mírovém náměstí, foto: archiv IC Broumovska / Kašna na Mírovém náměstí, foto: archiv IC Broumovska

Ticháčkova kaple v zasněženém lesa z ptačí perspektivyPohled na krajinu v mlze, ze které vystupují vrcholky kopců