Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

DŘEVĚNÝ HŘBITOVNÍ KOSTEL PANNY MARIE

Hřbitovní kostel Panny Marie, nazývaný též jako U naší milé paní nebo U Panny Marie pod lipami, představuje jednu z nejstarších celodřevěných sakrálních památek ve střední Evropě. Kostel je zasvěcen Panně Marii a je výjimečný nejen svým stářím (potvrzují písemnosti z roku 1383), ale i technikou stavby, na kterou nebyl použit jediný hřebík. Dnešní dochovaná stavba má gotické prvky a byla postavena benediktinskou vrchností v roce 1449 jako hřbitovní kostel. Interiér kostela je zajímavý hlavně z hlediska umělecko-řemeslného, především nástěnnými malbami. Na ochozu kostela jsou opřené dřevěné desky s kronikářskými záznamy o vážných událostech jako povodně, mor či požáry, ale i zajímavosti, jako například přemnožení kobylek v roce 1542 nebo sražení kostelní věžičky vichrem v roce 1550. Dále jsou zde umístěny staré renesanční a empírové náhrobky ze zrušených hrobů.

foto: archiv IC Broumov

 

foto: Stanislav Stařík / foto: Stanislav Stařík

Ticháčkova kaple v zasněženém lesa z ptačí perspektivyPohled na krajinu v mlze, ze které vystupují vrcholky kopců