Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít


Broumov se propojuje s Evropskými městy kultury: Prohloubení spolupráce v rámci projektu STUDY VISIT BROUMOV 2028

Záměrem projektu Study visit Broumov 2028 je prohloubení mezinárodní spolupráce s finalisty soutěže Evropské hlavní město kultury (EHMK) - Tartu 2024, Braga'27 a Bourges 2028. Projekt je uskutečněn za finanční podpory Evropské unie.

Téma spolupráce bylo pro kreativní poutnictví a celou kandidaturu Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028 vždy klíčové. Sdílení zkušeností, znalostí, příkladů dobré praxe nebo zdrojů umožňuje lépe dosáhnout vytyčených výsledků. Společné úsilí prohlubuje vztahy mezi partnery a vytváří podhoubí pro inovace a kreativitu, nejen v oblasti kultury.

Spolupráce s partnerskými městy přináší nové příležitosti a perspektivy pro budoucí kulturní rozvoj města. Broumov tak plní svůj závazek k mezinárodní spolupráci a kulturnímu dialogu.

Cíle projektu:

  • Pomocí výjezdů do měst, která byla finalisty nebo získala titul Evropské hlavní město kultury rozvíjet existující vztahy (Bourges, Braga) a navazovat nové (Tartu)
  • Zasíťovat se v oblasti kulturního a kreativního sektoru (KKS) – navázat spolupráce se zahraničními umělci a kulturními hybateli
  • Získat nové zkušenosti, které umožní rozvoj kulturního a kreativního sektoru v Broumově
  • Přispět k odkazu kandidatury na EHMK 2028 – i bez titulu pokračujeme dál v kreativní pouti

Jak bude probíhat realizace?

Studijních cest se zúčastní pracovníci kulturního a kreativního sektoru, zástupci týmu Broumov 2028, zástupce Vzdělávacího a kulturního centra Broumov a zástupci města Broumov, kteří se také podíleli na kandidatuře města Broumov na Evropské hlavní město kultury. V průběhu roku 2024 navštíví Evropská hlavní města kultury Tartu 2024, Braga'27 a Bourges 2028. 

Proč města navštívíme?

  • Získáme zkušenosti a dovednosti s odkazem kandidatury v oblasti kulturního a kreativního sektoru
  • Napojíme se na projekty kandidatury partnerských měst
  • Nasbíráme zkušenosti s implementací jednotlivých projektů
  • Budeme vzájemně sdílet dobrou praxi
  • Rozvineme vztahy na poli mezinárodní spolupráce

Braga'27

Město Braga (Portugalsko) je finalistou titulu na EHMK pro rok 2027. Stejně jako Broumov titul nakonec nezískala, ale byla vyhlášena hlavním městem kultury Portugalska pro rok 2025. S městem jsme navázali vztahy již v rámci kandidatury a nyní je chceme prohloubit a rozšířit. Do Bragy se březnu vydali spolu se zástupci Broumova 2028 a VKCB i ředitel ZUŠ Broumov Štěpán Přibyl a vedoucí broumovské organizační složky Kultura a infocentrum Jitka Exnerová.

čtyři lidé stojící před výhledem na město

Tartu 2024

Město Tartu je držitelem titulu EHMK pro rok 2024. Studijní návštěva, která se uskuteční v květnu si klade za cíl načerpat zkušenosti z implementace projektů kandidatury, navázat nové vztahy a získat cenné kontakty.

Bourges 2028

Město Bourges je držitelem titulu pro rok 2028. Bourges jako nejmenší kandidátské město ve Francii je nám přirozeným partnerem, se kterým chceme rozvinout vztahy získané v rámci kandidatury.