Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

OnStage - Na jeviště

CO JE TO ONSTAGE?  

Na podzim 2021 byl Broumov osloven Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, aby se účastnil projektu „Národní iniciativa přenosu dobré praxe OnStage. Broumov byl do tohoto projektu nominován Beátou Hanouskovou – rodačkou z Broumova a pracovnicí na MMR ČR, které tímto děkujeme.  

OnStage podporuje  inkluzi sociálně znevýhodněných dětí prostřednictvím skupinové výuky performativních umění, především hudby. Projekt stojí na přenosu dobré praxe jednoho města do měst dalších. Dobrou praxí je pro Broumov a dalších pět českých a slovenských měst (Neratovice a Plzeň, Banská Bystrica, Lučenec, Nitra a Trenčín) město Brno. 

Skupinová výuka performativních umění napomáhá k rozvoji sociálních kompetencí dětí a týmové práce. Prokázáno je také zlepšení školní docházky, prospěchu ve škole a snížení kriminality. Děti, které prošly metodou El Sistema (výuková metoda převzatá Brnem ze Španělska), se snadněji začleňují na trhu práce, což má pozitivní dopad na boj s chudobou a sociálním vyloučením.

 

 

 

 

JAK VYPADÁ ONSTAGE V BROUMOVĚ? 

Projekt je rozdělen do dvou fází – přípravné a realizační. V rámci přípravné fáze (podzim 2021-srpen2022) vznikla tzv. místní pracovní skupina (dále MPS), která měla za cíl porozumět dobré praxi Brna a uzpůsobit ji potřebám Broumova.

 

 ​

Setkání broumovské pracovní skupiny OnStage se zástupci OnStage Brno a Ministerstva pro místní rozvojSetkání broumovské pracovní skupiny OnStage se zástupci OnStage Brno a Ministerstva pro místní rozvoj

 

V září 2022 jsme zahájili realizační fázi - spustili jsme celkem 4 kroužky pro děti z Broumova. Ve čtvrtek 16.2. od 18.00 se uskuteční v KD Střelnice společné vystoupení všech kroužků a dětí do nich zapojených.

 

 

Taneční vystoupení dětí v rámci projektu OnStage BroumovTaneční vystoupení dětí v rámci projektu OnStage Broumov

 

 

PRINCIPY, NA KTERÝCH STAVÍME 

  • Dostupnost – chceme, aby projekt nabízel volnočasové kroužky performativního umění pro všechny broumovské děti.
  • Smysluplnost – každé z dětí bude mít možnost trávit smysluplně svůj volný čas, rozvíjet se a budovat přátelské vztahy s dalšími dětmi.  
  • Solidarita – chceme podporovat děti, ale i jejich rodiny a instituce, aby ohleduplně spolupracovali a pomáhali těm, kteří pomoc právě potřebují.  
  • Dobrá sousedství – projekt má nabídnout prostor pro setkávání se rodin s dětmi a podporovat jejich přátelské soužití. Na projekt chceme navázat doprovodnými aktivitami, která dobrá sousedství budou podporovat.
  • Spolupráce – „společně dokážeme věci měnit k lepšímu”, a to bychom tímto projektem chtěli ukázat - nejen na úrovni jednotlivců, ale i mezi-institucionální spoluprací. 

Broumov bude takový, jaký si ho společně uděláme!  

 

KDO SE NA PROJEKTU PODÍLÍ 

Do projektu se zapojily všechny důležité broumovské instituce, které se věnují práci s dětmi: ZUŠ Broumov, Základní a Praktická škola Broumov, Dětský domov Broumov, DDM Ulita, Komunitní centrum NadějeDžas Dureder a Mateřská škola Začít spolu.

KDO TO FINANCUJE? 

Projekt vznikl pod hlavičkou kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury a získal finance na přípravou fázi od Ministerstva pro místní rozvoj skrze národní iniciativu OnStage URBACT. Pro realizační fázi projektu jsme získali dotaci z Národního plánu obnovu. Projekt Na jeviště! je financován za finanční podpory Evropské unie pod registračním číslem 09727647.  

 

 

Připadá Vám projekt zajímavý a chtěl/a byste se o něm dozvědět více nebo se do něj přímo zapojit? Pořádáte kulturní či komunitní akci a chtěli byste na ní uspořádat taneční nebo hudební vystoupení dětí?

Kontaktujte nás a vše společně domluvíme:

Pavla Jenková, koordinátorka projektu On Stage – Na jeviště 

Email: pavla.jenkova@aprb.cz 

tel. 724 039 531