Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

OnStage - Na jeviště!

Projekt OnStage se v Broumově začal rodit na podzim 2021. Tehdy město díky kandidatuře oslovili kolegové z programu URBACT, financovaném z evropských fondů a koordinovaném Ministerstvem pro místní rozvoj. Broumovská rodačka Beáta Hanousková, která na ministerstvu pracuje, nominovala své rodné město do projektu, který je založený na přenášení dobré praxe, úspěšných projektů. Moc děkujeme! A tak se Broumov učil od Brna, jak prostřednictvím volnočasových kroužků dát dětem ze znevýhodněného prostředí nabídnout možnost smysluplně trávit volný čas, něco nového se naučit a navázat přátelství s ostatními dětmi. 

OnStage podporuje  inkluzi sociálně znevýhodněných dětí prostřednictvím skupinové výuky performativních umění, především hudby. Projekt stojí na přenosu dobré praxe jednoho města do měst dalších. Dobrou praxí je pro Broumov a dalších pět českých a slovenských měst (Neratovice a Plzeň, Banská Bystrica, Lučenec, Nitra a Trenčín) město Brno. U dětí dochází k rozvoji sociálních kompetencí a umění týmové práce. Prokázáno je zlepšení školní docházky a prospěchu, snížení kriminality. Děti, které prošly metodou El Sistema (výuková metoda převzatá Brnem ze Španělska), se snadněji začleňují na trhu práce, což má pozitivní dopad na boj s chudobou a sociálním vyloučením. Po půlroce příprav s v září 2022 otevřely čtyři nové hudební a pohybové kroužky.

 

 

 

 

 

JAK VYPADÁ ONSTAGE V BROUMOVĚ? 

Projekt byl rozdělen do dvou fází – přípravné a realizační. V rámci přípravné fáze (podzim 2021-srpen2022) vznikla tzv. místní pracovní skupina (dále MPS), která měla za cíl porozumět dobré praxi Brna a uzpůsobit ji potřebám Broumova.

 

 ​

Setkání broumovské pracovní skupiny OnStage se zástupci OnStage Brno a Ministerstva pro místní rozvojSetkání broumovské pracovní skupiny OnStage se zástupci OnStage Brno a Ministerstva pro místní rozvoj

 

 

V září jsme spustili čtyři nové kroužky pro děti z Broumova a zároveň je propojili s již existujícími kroužky pod vedením ZUŠ Broumov a DDM Ulita. Pedagogové a děti společně nacvičili hudebně-taneční vystoupení "Letem světem", které bylo oslavou rozmanitosti a přátelství bez hranic. 15. a 16. února 2023 se konaly v KD Střelnice 4 představení pro broumovské školy, a jedno představení pro veřejnost. 

 

Taneční vystoupení dětí v rámci projektu OnStage BroumovTaneční vystoupení dětí v rámci projektu OnStage Broumov

 

 

Letem světem 16. 2. 2023 

Video  https://www.facebook.com/Broumov2028/posts/pfbid02L5k1q8L89biNCp8KEiVnbHyYpd1nttgzA7sxx41GGUDzmY8xkFHNxPtQNoYcNYo4l

Nahlédněte do fotogalerie  https://www.instagram.com/p/Co7Nc2OMSww/

 

 

PRINCIPY, NA KTERÝCH STAVÍME 

  • Dostupnost – chceme, aby projekt nabízel volnočasové kroužky performativního umění pro všechny broumovské děti.
  • Smysluplnost – každé z dětí bude mít možnost trávit smysluplně svůj volný čas, rozvíjet se a budovat přátelské vztahy s dalšími dětmi.  
  • Solidarita – chceme podporovat děti, ale i jejich rodiny a instituce, aby ohleduplně spolupracovali a pomáhali těm, kteří pomoc právě potřebují.  
  • Dobrá sousedství – projekt má nabídnout prostor pro setkávání se rodin s dětmi a podporovat jejich přátelské soužití. Na projekt chceme navázat doprovodnými aktivitami, která dobrá sousedství budou podporovat.
  • Spolupráce – „společně dokážeme věci měnit k lepšímu”, a to bychom tímto projektem chtěli ukázat - nejen na úrovni jednotlivců, ale i mezi-institucionální spoluprací. 

Broumov bude takový, jaký si ho společně uděláme!  

 

KDO SE NA PROJEKTU PODÍLÍ 

Do projektu se zapojily všechny důležité broumovské instituce, které se věnují práci s dětmi: ZUŠ Broumov, Základní a Praktická škola Broumov, Dětský domov Broumov, DDM Ulita, Komunitní centrum NadějeDžas Dureder a Mateřská škola Začít spolu.

KDO TO FINANCUJE? 

Projekt vznikl pod hlavičkou kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury a získal finance na přípravou fázi od Ministerstva pro místní rozvoj skrze národní iniciativu OnStage URBACT. Pro realizační fázi projektu jsme získali dotaci z Národního plánu obnovu. Projekt Na jeviště! je financován za finanční podpory Evropské unie pod registračním číslem 09727647.  

 

 

Připadá Vám projekt zajímavý a chtěl/a byste se o něm dozvědět více nebo se do něj přímo zapojit? Pořádáte kulturní či komunitní akci a chtěli byste na ní uspořádat taneční nebo hudební vystoupení dětí?

Kontaktujte nás a vše společně domluvíme:

Pavla Jenková, koordinátorka projektu On Stage – Na jeviště 

Email: pavla.jenkova@aprb.cz 

tel. 724 039 531