Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

OnStage

CO JE TO ONSTAGE? 

OnStage podporuje  inkluzi sociálně znevýhodněných dětí prostřednictvím skupinové výuky performativních umění, především hudby. Projekt stojí na přenosu dobré praxe jednoho města do měst dalších. Dobrou praxí je pro Broumov a dalších pět českých a slovenských měst (Neratovice a Plzeň, Banská Bystrica, Lučenec, Nitra a Trenčín) město Brno. 

Skupinová výuka performativních umění napomáhá k rozvoji sociálních kompetencí dětí a týmové práce. Prokázáno je také zlepšení školní docházky, prospěchu ve škole a snížení kriminality. Děti, které prošly metodou El Sistema (výuková metoda převzatá Brnem ze Španělska), se snadněji začleňují na trhu práce, což má pozitivní dopad na boj s chudobou a sociálním vyloučením.  

Na podzim 2021 byl Broumov osloven Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, aby se účastnil projektu Národní iniciativa přenosu dobré praxe OnStage, ve zkratce OnStage. Broumov byl do tohoto projektu nominován paní Hanouskovou – rodačkou z Broumova a pracovnicí na MMR ČR, které za tuto možnost děkujeme.  

 

JAK VYPADÁ ONSTAGE V BROUMOVĚ? 

Projekt je rozdělen do dvou fází – přípravné a realizační. V rámci přípravné fáze vznikla v lednu 2022 tzv. místní pracovní skupina (dále MPS), která má za cíl porozumět dobré praxi Brna a uzpůsobit ji potřebám Broumova. Dále pak vznikla tzv. fokusní skupina, která je širším plénem aktérů a je otevřená komukoliv, kdo má zájem o dané téma.  

Setkání se konají v následujících termínech vždy od 17.00 do 19.00 v prostorách Centra pro rodinu, Lidická 174, 550 01 Broumov: 

 • 20. 1. Úvodní schůzka
 • 10. 2. Setkání fokusní skupiny I.
 • 3. 3. Setkání MPS: Lektoři a lektorky projektu, práce s dětským publikem jako úvod do tématu 
 • 24. 3. Setkání MPS: Grantování aneb kde získat další finanční zdroje 
 • 21. 4. Setkání MPS: Finalizace pilotního projektu
 • 19. 5. Setkání fokusní skupiny II. – představení finálního podoby pilotního projektu 
 • 2. 6. Setkání MPS: Práce s komunitou a rodinami 
 • 14. 7. Setkání MPS: Propagace projektu a nábor žáků a žákyň 
 • říjen – prosinec 2022 Realizace pilotního projektu 
 • leden 2023 Setkání fokusní skupiny III. – evaluace pilotního projektu 

Setkání broumovské pracovní skupiny OnStage se zástupci OnStage Brno a Ministerstva pro místní rozvojSetkání broumovské pracovní skupiny OnStage se zástupci OnStage Brno a Ministerstva pro místní rozvoj

 

TANCUJ PRO RADOST

Tanečně pohybový kroužek je jedním z prvních, které se pro děti v Broumově otevírají na podzim 2022. Je zdarma a registrace předem není nutná – stačí dorazit 6. 10. do Centra pro rodinu.

 • pro děti ve věku 7–12 let
 • každý čtvrtek 15:00 – 16:00, Centrum pro rodinu (Lidická 174, Broumov)
 • s sebou: pohodlné oblečení, boty s bílou podrážkou do tělocvičny, pití

Více informací se dozvíte od vedoucích kroužku:

 • Kateřina Jirásková, tel. 723 527 700, katerina.jir@email.cz
 • Nikola Jeremiášová, tel. 704 368 440, jenifer.jeremy@seznam.cz

INFORMAČNÍ LETÁK KE STAŽENÍ ZDE

Taneční vystoupení dětí v rámci projektu OnStage BroumovTaneční vystoupení dětí v rámci projektu OnStage Broumov

 

PRINCIPY, NA KTERÝCH STAVÍME 

 • Dostupnost – chceme, aby projekt nabízel volnočasové kroužky performativního umění pro všechny broumovské děti.
 • Smysluplnost – každé z dětí bude mít možnost trávit smysluplně svůj volný čas, rozvíjet se a budovat přátelské vztahy s dalšími dětmi.  
 • Solidarita – chceme podporovat děti, ale i jejich rodiny a instituce, aby ohleduplně spolupracovali a pomáhali těm, kteří pomoc právě potřebují.  
 • Dobrá sousedství – projekt má nabídnout prostor pro setkávání se rodin s dětmi a podporovat jejich přátelské soužití. Na projekt chceme navázat doprovodnými aktivitami, která dobrá sousedství budou podporovat.
 • Spolupráce společně dokážeme věci měnit k lepšímu”, a to bychom tímto projektem chtěli ukázat - nejen na úrovni jednotlivců, ale i mezi-institucionální spoluprací. 

KDO SE NA PROJEKTU PODÍLÍ 

MPS se schází 1x měsíčně a je složená ze zástupců*kyň neziskového sektoru, sociálních služeb, škol, školských a volnočasových zařízeních a pedagogických pracovníků*nic, kteří mají zkušenosti s výukou hudební výchovy, tance či dramatické výchovy a zástupců romských komunit. Do MPS jsou zapojeni následující členové a členky:

Nadační fond Broumov – město kultury 

Koordinátorka projektu 

Anna Smékalová 

Nadační fond Broumov – město kultury 

Koordinátorka projektu 

Pavla Jenková 

Začít spolu, z.s. 

Expertka na komunitu, sociální pracovnice 

Lenka Kurová 

Džas Dur Eder, z.s. 

Expert na komunitu a její zapojování 

Jiří Bartoš 

ZUŠ Broumov 

Ředitel ZUŠ Broumov, specialista na systematickou práci s dětmi, hudebník 

Štěpán Přibyl 

Základní škola a Praktická škola, Broumov 

Zástupce ředitelky, specialista na práci s komunitou 

Martin Mlčoch 

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.  

Expertka na vzdělávání dětí  

Pavla Semeráková 

Gymnázium Broumov, Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov 

Lektorka, zpěvačka a hudebnice 

Eva Kroupová 

CHCETE SE PŘIDAT? 

Připadá Vám projekt zajímavý a chtěl/a byste se o něm dozvědět více nebo se do něj přímo zapojit? Kontaktujte nás a my Vás do projektu zapojíme:  


Pavla Jenková, koordinátorka projektu On Stage 

Email: pavla.jenkova@aprb.cz 

tel. 724 039 531