Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku
CZ
To chci zažít

OnStage - Na jeviště!

Projekt OnStage podporuje  inkluzi sociálně znevýhodněných dětí prostřednictvím skupinové výuky performativních umění, především hudby. Skrze volnočasové kroužky nabízí možnost smysluplně trávit volný čas, něco nového se naučit a navázat přátelství s ostatními dětmi. 

Děti rozvíjí sociální kompetence a umění týmové práce. Prokázáno je zlepšení školní docházky a prospěchu, snížení kriminality. Děti, které prošly metodou El Sistema (výuková metoda převzatá Brnem ze Španělska), se snadněji začleňují na trhu práce, což má pozitivní dopad na boj s chudobou a sociálním vyloučením.  

 

 

 

JAK  ONSTAGE V BROUMOVĚ PROBÍHÁ?

realizace: 2021 – současnost (stálé probíhá)

Na podzim 2021 Broumov díky kandidatuře oslovili kolegové z programu URBACT, financovaném z evropských fondů a koordinovaném Ministerstvem pro místní rozvoj. Broumovská rodačka Beáta Hanousková, která na ministerstvu pracuje, své rodné město do projektu nominovala.   

OnStage stojí na přenosu dobré praxe jednoho města do dalších. Dobrou praxí je pro Broumov a dalších pět českých a slovenských měst (Neratovice a Plzeň, Banská Bystrica, Lučenec, Nitra a Trenčín) město Brno.

Projekt byl rozdělen do dvou fází – přípravné a realizační. V rámci přípravné fáze (podzim 2021-srpen2022) vznikla tzv. místní pracovní skupina (dále MPS), která měla za cíl porozumět dobré praxi Brna a uzpůsobit ji potřebám Broumova.

Setkání broumovské pracovní skupiny OnStage se zástupci OnStage Brno a Ministerstva pro místní rozvojSetkání broumovské pracovní skupiny OnStage se zástupci OnStage Brno a Ministerstva pro místní rozvoj

 

V září 2022 jsme spustili čtyři nové kroužky pro 76 dětí z Broumova a zároveň je propojili s již existujícími kroužky pod vedením ZUŠ Broumov a DDM Ulita. Pedagogové a děti společně nacvičili hudebně-taneční vystoupení "Letem světem", na kterém se podílelo více jak 100 dětí z celého města. Celkem čtyři představení pro broumovské školy a jedno představení pro veřejnost (únor 2023) byly oslavou rozmanitosti a přátelství bez hranic.​ 

V září 2023 jsme získali finanční podporu z Národního plánu obnovy a spustily jsme nové kroužky. Spolupracujeme i s Dětskou galerií Lapidárium, kde se konají pravidelné výtvarně-kreativní workshopy.

 

Taneční vystoupení dětí v rámci projektu OnStage BroumovTaneční vystoupení dětí v rámci projektu OnStage Broumov

 

Podívejte se na video z akce nebo nahlédněte do fotogalerie.

 

PRINCIPY, NA KTERÝCH STAVÍME 

  • Dostupnost – chceme, aby projekt nabízel volnočasové kroužky performativního umění pro všechny broumovské děti.
  • Smysluplnost – každé z dětí bude mít možnost trávit smysluplně svůj volný čas, rozvíjet se a budovat přátelské vztahy s dalšími dětmi.  
  • Solidarita – chceme podporovat děti, ale i jejich rodiny a instituce, aby ohleduplně spolupracovali a pomáhali těm, kteří pomoc právě potřebují.  
  • Dobrá sousedství – projekt má nabídnout prostor pro setkávání se rodin s dětmi a podporovat jejich přátelské soužití. Na projekt chceme navázat doprovodnými aktivitami, která dobrá sousedství budou podporovat.
  • Spolupráce – „společně dokážeme věci měnit k lepšímu”, a to bychom tímto projektem chtěli ukázat - nejen na úrovni jednotlivců, ale i mezi-institucionální spoluprací.   

 

KDO SE NA PROJEKTU PODÍLÍ 

Do projektu se zapojily všechny důležité broumovské instituce, které se věnují práci s dětmi: ZUŠ Broumov, Základní a Praktická škola Broumov, Dětský domov Broumov, DDM Ulita, Komunitní centrum Naděje, Džas Dureder, Dětská galerie Lapidárium a Mateřská škola Začít spolu.

 

KDO TO FINANCUJE? 

Projekt vznikl pod hlavičkou kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury a získal finance na přípravou fázi od Ministerstva pro místní rozvoj skrze národní iniciativu OnStage URBACT. Pro realizační fázi projektu jsme získali dotaci z Národního plánu obnovu. Projekt Na jeviště II je  financován za finanční podpory Evropské unie pod registračním číslem 0313000197.  

 

KONTAKTUJTE NÁS

Připadá Vám projekt zajímavý a chtěl/a byste se o něm dozvědět více nebo se do něj přímo zapojit? Pořádáte kulturní či komunitní akci a chtěli byste na ní uspořádat taneční nebo hudební vystoupení dětí?

 

Pavla Jenková, koordinátorka projektu On Stage – Na jeviště 

Email: pavla.jenkova@aprb.cz 

tel. 724 039 531